Podsumowanie roku w PTGHiŻD

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) kontynuowało działalność opartą przede wszystkim na aktywnościach online, ale nie tylko!

ECCO’23 Copenhagen – rejestracja jest otwarta!

18. Kongres European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) odbędzie się w Kopenhadze, w Dani, w dniach od 1 do 4 marca 2023 r.

Przedstawiamy kandydatów w wyborach nowych władz PTGHiŻD

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) zgodnie ze Statutem Towarzystwa oraz zgodnie z regulaminem wyborczym i regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków, zgłasza i rekomenduje następujące kandydatury do nowych władz Towarzystwa.

Informacja o pełnomocnictwach do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Informujemy, iż w przypadku wyznaczenia przez członka Towarzystwa pełnomocnika do udziału i głosowania w Walnym Zgromadzeniu członków PTGHiŻD konieczne jest dostarczenie także pełnomocnictwa. Wzór formularza znajduje się w zakładce „dokumenty”.

Zmiana Terminu Walnego Zgromadzenia Członków PTGHiŻD!

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków PTGHiŻD odbędzie się w trybie stacjonarnym w sobotę 17. grudnia 2022, od godziny 12.00, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, sala wykładowa nr 119F.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTGHiŻD w trybie stacjonarnym w dniu 26. listopada 2022 roku (sobota) w Warszawie, od godziny 12.00.

Marek Hartleb: „Tajemnice hepatologii. Przypadki kliniczne wymykające się podręcznikom”

Publikacja adresowana jest do hepatologów, gastroenterologów, lekarzy chorób wewnętrznych oraz specjalistów innych dziedzin. Prawie każdy poważnie chorujący pacjent trafiający na SOR może być uznany za pacjenta hepatologicznego.

Rok 2021 w PTGHiŻD

Mijający rok obfitował w aktywności Towarzystwa, nie tylko te stacjonarne, ale także online. Przedstawiamy podsumowanie minionych 12 miesięcy.

Zaproszenie do badania wieloośrodkowego

Zapraszamy do wspólnego przeprowadzenia retrospektywnej analizy wieloośrodkowej dotyczącej częstości występowania i etiologii patologii trzustki u dzieci z rozpoznaną nieswoistą chorobą zapalną jelita (NChZJ).

VIII Sympozjum „Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe w Praktyce Lekarza Rodzinnego i Pediatry”

Sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka odbędzie się w dniach 14–15 stycznia 2022 r.

Skip to content