Rok 2021 w PTGHiŻD

Mijający rok obfitował w aktywności Towarzystwa, nie tylko te stacjonarne, ale także online. Przedstawiamy podsumowanie minionych 12 miesięcy.

Zaproszenie do badania wieloośrodkowego

Zapraszamy do wspólnego przeprowadzenia retrospektywnej analizy wieloośrodkowej dotyczącej częstości występowania i etiologii patologii trzustki u dzieci z rozpoznaną nieswoistą chorobą zapalną jelita (NChZJ).

VIII Sympozjum „Standardy Gastroenterologiczne, Hepatologiczne i Żywieniowe w Praktyce Lekarza Rodzinnego i Pediatry”

Sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka odbędzie się w dniach 14–15 stycznia 2022 r.

Pożegnanie Prof. Franciszka Iwańczaka

W dniu 15 sierpnia 2021 roku zmarł Pan Profesor dr hab. n. med. Franciszek Iwańczak. Twórca nowoczesnej gastroenterologii dziecięcej na Dolnym Śląsku.

Wiadomości z Sekcji – kwiecień 2021

Pierwszy kwartał roku 2021 to intensywny czas dla wszystkich członków Towarzystwa.  Zachęcamy do zapoznania się z wiadomościami poszczególnych sekcji.

Konferencja on-line Postępy w hepatologii dziecięcej

Konferencja Postępy w hepatologii dziecięcej, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.

6th World Congress of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition online

Po dokładnym rozważeniu organizatorzy zadecydowali o organizacji VI Światowego Kongresu Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w dniach 2–5 czerwca 2021 r. jako wydarzenie w pełni wirtualne.

Nagrody naukowe PTGHiŻD

W roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, zostaną przyznane nagrody naukowe za najlepsze publikacje naukowe członków Towarzystwa.

Żegnamy Profesor Marię Goncerzewicz

W dniu 5 grudnia 2020 roku zmarła Pani Profesor Maria Goncerzewicz. Twórca i pierwszy Dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

ECCO’21 Copenhagen – rejestracja jest otwarta!

21. Kongres European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) odbędzie się w Kopenhadze, w Dani, w dniach od 7 do 10 lipca 2021 r.