Konferencje i szkolenia w Polsce | 2020, 2021

20 czerwca 2020
23 Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne
„e-xtraWSG

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne pod warunkiem rejestracji


2829 sierpnia 2020
Gastro Aktualności 2020
Warszawa


2426 września 2020
XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Katowice

Kongres przeniesiony na 1618 września 2021


13 października 2020
VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci – W drodze do porozumienia
Gdańsk

Zmiana terminu na 1315 maja 2021


23 października 2020
Warsaw Live Endoscopy
Warszawa


617 kwietnia 2021 (pierwotny termin wydarzenia to marzec 2020 r.)
Konferencja Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego PTGHiŻD – Postępy w hepatologii dziecięcej
IP–CZD, Warszawa


2224 października 2020
Małopolskie Dni Gastrologii Dziecięcej
Kraków

Wydarzenie przeniesione na 2324 października 2020


2728 listopada 2020
Ogólnopolskie Dni Endoskopowe
Katowice

Wydarzenie online


1112 grudnia 2020
XIV Konferencja Postępy w Gastroenterologii 
Poznań

Wydarzenie online


Nowy termin wkrótce
XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
Bydgoszcz


21–23 października 2021
XI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Katowice

  

* Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną terminy wydarzeń mogą ulec zmianie.

** Z powodu pandemii COVID-19 Wszystkie warsztaty edukacyjne z 2020 roku zostały przeniesione na rok 2021.

Wielkość fontu
Kontrast