Konferencji naukowo-szkoleniowa „Nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci i dorosłych – podobieństwa, odrębności i wspólne cele w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym” odbędzie się w dniu 21.04.2023

Szanowni Państwo,   serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej   „Nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci i dorosłych – podobieństwa, odrębności i wspólne cele w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym”.   Spotkanie odbędzie się w dniu 21.04.2023 r. w HOTELU VIENNA HOUSE ANDEL’S ŁÓDŹ.   Nieswoiste choroby zapalne jelit (NZJ) to grupa przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego o podłożu autoimmunizacyjnym, które rozpoczynać mogą się już we wczesnym okresie dzieciństwa i u większości […]

Szkoła Letnia ESPGHAN – Rzeszów, 4-7 maja 2023r.

Szkoła Letnia ESPGHAN – Rzeszów, 4-7 maja 2023r. »   

Zapraszamy do przesyłania prac do czasopisma Nutrients (IF-6,706)

Zapraszamy do przesyłania prac do czasopisma Nutrients (IF-6,706) »  

Stanowisko ZG PTGHiŻD w sprawie kar refundacyjnych nakładanych na lekarzy

Stanowisko ZG PTGHiŻD w sprawie kar refundacyjnych nakładanych na lekarzy. »

Konkurs na najlepsze publikacje naukowe członków PTGHiŻD w latach 2020-2021

Zarząd Główny PTGHiŻD powraca do nagradzania najlepszych oryginalnych publikacji naukowych członków naszego Towarzystwa. Publikacje zgłoszone na konkurs muszą spełniać wymogi zawarte w regulaminie przyznawania nagród naukowych PTGHiŻD. Zwracamy się z prośbą o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z publikacją/publikacjami w wersji elektronicznej (PDF) opublikowanymi przez czynnych członków Towarzystwa w latach 2020-2021 na adres sekretarza ZG PTGHiŻD dr hab. Urszuli Daniluk (e-mail: ula.daniluk@wp.pl). Termin zgłoszenia upływa 19 […]

Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego PTGHiŻD wybranego na kadencję 2023-2026

W dniu 11 stycznia 2023 roku ukonstytuował się Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (kadencja 2023-2026). Ustalono, że funkcję wiceprezesa będzie pełnił prof. Jarosław Kierkuś, sekretarza – dr hab. Urszula Daniluk a funkcję skarbnika prof. Grzegorz Oracz. Funkcje członków Zarządu Głównego będą pełnić: prof. Anna Szaflarska-Popławska, dr Paulina Krawiec i dr Jan Nowak.

Wesołych Świąt!

Wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Przedstawiamy władze Toarzystwa na nową kadencję

W dniu 17 grudnia 2022 roku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci wybrało Władze Towarzystwa  na kadencję 2023–2026.

Pożegnanie prof. Marii Korzon

16 grudnia 2022 r. zmarła prof. dr hab. n. med. Maria Korzon, wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Sprawozdania sekcji PTGHiŻD 2022

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępne są już sprawozdania sekcji Towarzystwa za działalność do 2o22 roku. Dokumenty znajdują się na podstronach poszczególnych grup w zakładce „Sekcje”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed nadchodzącym Walnym Zgromadzeniem PTGHiŻD. 

Skip to content