Dane Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
al. Dzieci Polskich 20
04730 Warszawa
mail: Oddzial.Gastrologia@IPCZD.PL
tel.: 22 815 73 84 | Fax: 22 815 73 82

NIP 9521823269
REGON: 014841349
Santander Bank Polska SA, nr konta: 89 1090 1753 0000 0001 1508 2977

KRS: 0000324203 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Skip to content