COVID-19

 1. Coronavirus Disease 2019 and Paediatric Inflammatory Bowel Diseases: Global Experience and Provisional Guidance (March 2020) from the Paediatric IBD Porto Group of European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. 
   
 2. Coronavirus Disease 2019 and the Pediatric Gastroenterologist
    
 3. COVID-19 A Guide to Rapid Implementation of Telehealth Services: A Playbook for the Pediatric Gastroenterologist. 
   
 4. COVID-19 and the Pediatric Gastroenterologist. 
   
 5. COVID-19 and Paediatric Inflammatory Bowel disease: preliminary data call for provisional guidance By Dan Turner and Richard Russell, The Paediatric IBD Porto group of ESPGHAN. 
   
 6. Coronavirus pandemic and immunosuppressed patients Lorenzo D’Antiga, MD Paediatric Hepatology, Gastroenterology and Transplantation Hospital Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Italy. 
   
 7. Gastrointestinal endoscopy in children and COVID 19 pandemic- ESPGHAN endoscopy SIG statement. 
   
 8. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. 
   
 9. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care—An Evidence-based Guideline From European Crohn’s and Colitis Organization and European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. 
   
 10. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 2: Acute Severe Colitis—An Evidence-based Consensus Guideline From the European Crohn’s and Colitis Organization and the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. 
   
 11. Pediatric Endoscopy in the Era of Coronavirus Disease 2019: A North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Position Paper. 
   
 12. EoE/EGID and COVID-19 – an urgent World-Wide data collection.
   
 13. Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) dotyczące opieki hepatologicznej w dobie epidemii COVID-19.
   
 14. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Gastroenterologii, dotyczące postępowania z pacjentem z nieswoistą chorobą zapalną jelit w dobie pandemii COVID.
   
 15. Wytyczne PTG-E i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w związku z epidemią COVID-19 (wersja 2 z 11.04.2020)
   
 16. Clinical Guidance for Pediatric Patients with Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS‐C) Associated with SARS‐CoV‐2 and Hyperinflammation in COVID‐19.
   
 17. Sultan S., Altayar O., Siddique S.M., Davitkov P., Feuerstein J.D., Lim J.K., Falck-Ytter Y., El-Serag H.B. on behalf of the AGA: AGA Institute Rapid Review of the GI and Liver Manifestations of COVID-19, Meta-Analysis of International Data, and Recommendations for the Consultative Management of Patients with COVID-19.
   
 18. COVID 19 guidance wearing and removing PPE updated.
   
 19. COVID-19 and multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents.
   
 20. Ahmeda M., Advanib S., Moreiraa A., Zoreticd S., Martinezd J., Chorathe K., Acostaa S., Naqvia R., Burmeister-Mortond F., Burmeisterd F., Tarrielad A., Petershackd M., Evansd M., Hoangd A., Rajasekarane K., Ahujad S., Moreirad A.: Multisystem inflammatory syndrome in children: A systematic review.
   
 21. Postępowanie z dzieckiem z Wieloukładowym Zespołem Zapalnym powiązanym z COVID-19. Wytyczne grupy eksperckiej przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym i Konsultancie Krajowym w Dziedzinie Pediatrii.
   
 22. Sequence for putting on personal protective equipment (PPE).
   
 23. Clinical management of COVID-19. Interim guidance, 27 May 2020, World Health Organization.
   
 24. Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19.
Wielkość fontu
Kontrast