Aktualności Archiwum 2020-2022


Wesołych Świąt!
23 grudnia 2022

Wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.


Przedstawiamy władze Toarzystwa na nową kadencję
23 grudnia 2022

W dniu 17 grudnia 2022 roku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci wybrało Władze Towarzystwa  na kadencję 2023–2026.


prof. Maria Korzon
Pożegnanie prof. Marii Korzon
17 grudnia 2022

16 grudnia 2022 r. zmarła prof. dr hab. n. med. Maria Korzon, wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Sprawozdania sekcji PTGHiŻD 2022
16 grudnia 2022

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępne są już sprawozdania sekcji Towarzystwa za działalność do 2o22 roku. Dokumenty znajdują się na podstronach poszczególnych grup w zakładce „Sekcje”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed nadchodzącym Walnym Zgromadzeniem PTGHiŻD. 


Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów zgłoszonych do nowych władz Towarzystwa
9 grudnia 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) zgodnie ze Statutem Towarzystwa oraz zgodnie z regulaminem wyborczym i regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków, zachowując zapisany w regulaminie wyborczym termin 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, ogłasza ostateczną listę kandydatów zgłoszonych do nowych władz Towarzystwa.


ECCO’23 Copenhagen – rejestracja jest otwarta!
2 grudnia 2022

18. Kongres European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) odbędzie się w Kopenhadze, w Dani, w dniach od 1 do 4 marca 2023 r.


Przedstawiamy kandydatów w wyborach nowych władz PTGHiŻD
1 grudnia 2022

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) zgodnie ze Statutem Towarzystwa oraz zgodnie z regulaminem wyborczym i regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków, zgłasza i rekomenduje następujące kandydatury do nowych władz Towarzystwa.


Informacja o pełnomocnictwach do udziału w Walnym Zgromadzeniu
28 listopada 2022

Informujemy, iż w przypadku wyznaczenia przez członka Towarzystwa pełnomocnika do udziału i głosowania w Walnym Zgromadzeniu członków PTGHiŻD konieczne jest dostarczenie także pełnomocnictwa. Wzór formularza znajduje się w zakładce „dokumenty”.


Zmiana Terminu Walnego Zgromadzenia Członków PTGHiŻD!
10 listopada 2022

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków PTGHiŻD odbędzie się w trybie stacjonarnym w sobotę 17. grudnia 2022, od godziny 12.00, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, sala wykładowa nr 119F.


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
28 października 2022

Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTGHiŻD w trybie stacjonarnym w dniu 26. listopada 2022 roku (sobota) w Warszawie, od godziny 12.00.
Skip to content