Przedstawiamy kandydatów w wyborach nowych władz PTGHiŻD

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) zgodnie ze Statutem Towarzystwa oraz zgodnie z regulaminem wyborczym i regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków, zgłasza i rekomenduje następujące kandydatury do nowych władz Towarzystwa:

Kandydat na Prezesa Zarządu Głównego:

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn (Białystok)

Kandydaci do Zarządu Głównego:

 1. prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś (Warszawa)
 2. prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Oracz (Warszawa)
 3. prof. dr hab. n. med. Anna Popławska (Bydgoszcz)
 4. dr hab. n. med. Urszula Daniluk (Białystok)
 5. dr n. med. Paulina Krawiec (Lublin)
 6. dr n. med. Jan Krzysztof Nowak (Poznań)

Kandydaci na Przewodniczących Sekcji Specjalistycznych:

 1. Sekcja Alergii Pokarmowej: dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
 2. Sekcja Endoskopowa: dr hab. n. med. Kinga Kowalska-Duplaga
 3. Sekcja Celiakalna: dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz
 4. Sekcja Motoryki: prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska
 5. Sekcja Trzustkowa: prof. dr hab. n. med.  Elżbieta Czkwianianc
 6. Sekcja Hepatologiczna: prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
 7. Sekcja Nieswoistych Zapaleń Jelit: prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
 8. Sekcja Zespołu Metabolicznego: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
 9. Sekcja Żywieniowa: prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

 Kandydaci do Komisji Rewizyjnej

 Trzy kandydatury rekomendowane przez Zarząd zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, po przeprowadzeniu głosowania przez Zarząd Główny

Z upoważnienia Zarządu,
Jarosław Kwiecień


Powrót


Skip to content