Zarząd

Prezes

Jaroslaw_Kwiecien_prezes_ptghizd

dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. 3-go Maja 13–15, 41–800 Zabrze

mail: jkwiecien@sum.edu.pl
tel.: 32 370 42 65 |
fax: 32 370 42 92

 

Wiceprezes

dr hab. n. med. Małgorzata Sładek, prof. UJ
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30–663 Kraków

mail: misladek@cyfronet.pl
tel.: 12 333 90 53 | 12 333 93 36

 

Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02–091 Warszawa
mail: aleksandra.banaszkiewicz@wum.edu.pl
tel.: 22 317 94 51 | fax: 22 317 95 62

 

Skarbnik 

Joanna_Pawlowska_skarbnik_ptghizdprof. dr. hab. n. med. Joanna Pawłowska
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii,
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
al. Dzieci Polskich 20, 04–730 Warszawa
mail: j.pawlowska@ipczd.pl
tel.: 22 815 73 80 | fax: 22 815 73 82


Członkowie Zarządu

Anna_Liberek_czlonek_zarzadu_ptghizdprof. dr hab. n. med. Anna Liberek
Oddział Pediatrii Szpitala św. Wojciecha, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Jana Pawła II 50, 80–462 Gdańsk

mail: alib@gumed.edu.pl
tel.: 58 768 45 16
   
Elzbieta_Czkwianianc_czlonek_ptghizd

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289, 93–338 Łódź
mail: elzbieta.czkwianianc@iczmp.edu.pl
tel.: 42 271 13 41

 

  Jan Józefczuk (1955–2019)
Skip to content