Zarząd

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia , Alergologii i Pulmonologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok
mail: Dariusz.Lebensztejn@umb.edu.pl

 

Wiceprezes

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
mail: J.Kierkus@ipczd.pl

 

 

Skarbnik

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
mail: G.Oracz@IPCZD.PL

 


Sekretarz

Dr hab. n. med. Urszula Daniluk
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia , Alergologii i Pulmonologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Ul. Waszyngtona 17 15-274 Białystok
mail: Urszula.Daniluk@umb.edu.pl

 

 

Członkowie

Prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska
Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
mail: Anna.Szaflarska@cm.umk.pl

 

 

Dr n. med. Paulina Krawiec

Dr hab. n. med. Paulina Krawiec
Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. Prof. A. Gębali 6
20-093 Lublin
Tel. 81 71 85 420
mail: Paulina.Krawiec@umlub.pl


   
dr n. med. Jan K. Nowak

dr hab. n. med. Jan K. Nowak
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
Instytut Pediatrii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
mail: Jan.Nowak@ump.edu.pl

 

Skip to content