6th World Congress of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition online

XI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci