Komisja rewizyjna

Bartosz_Korczowski_komisja_rewizyjna_ptghizdprof. dr hab. n. med. Bartosz Korczowski
I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35–301 Rzeszów

mail: korczowski@op.pl
tel.: 17 866 41 42 |
fax. 17 866 41 45

 


Grzegorz_Oracz_komisja_rewizyjna_ptghizdprof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
al. Dzieci Polskich 20, 04–730 Warszawa
mail: g.oracz@ipczd.pl; goracz@cmkp.edu.pl
tel.: 22 815 73 84

 


Sabina_Wiecek_komisja_rewizyjna_ptghizddr n. med. Sabina Więcek
Oddział Gastroenterologii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka
Klinika Pediatrii, Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 16, 40–752 Katowice
mail: sabinawk@wp.pl
tel.: 32 207 17 00 | fax: 32 207 17 21

Skip to content