Aktualności


Konferencji naukowo-szkoleniowa „Nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci i dorosłych – podobieństwa, odrębności i wspólne cele w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym” odbędzie się w dniu 21.04.2023
8 marca 2023

Szanowni Państwo,   serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej   „Nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci i dorosłych – podobieństwa, odrębności i wspólne cele w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym”.   Spotkanie odbędzie się w dniu 21.04.2023 r. w HOTELU VIENNA HOUSE ANDEL’S ŁÓDŹ.   Nieswoiste choroby zapalne jelit (NZJ) to grupa przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego o podłożu autoimmunizacyjnym, które rozpoczynać mogą się już we wczesnym okresie dzieciństwa i u większości […]


Szkoła Letnia ESPGHAN – Rzeszów, 4-7 maja 2023r.
21 lutego 2023

Szkoła Letnia ESPGHAN – Rzeszów, 4-7 maja 2023r. »   


Zapraszamy do przesyłania prac do czasopisma Nutrients (IF-6,706)
15 lutego 2023

Zapraszamy do przesyłania prac do czasopisma Nutrients (IF-6,706) »  


Stanowisko ZG PTGHiŻD w sprawie kar refundacyjnych nakładanych na lekarzy
9 lutego 2023

Stanowisko ZG PTGHiŻD w sprawie kar refundacyjnych nakładanych na lekarzy. »


Konkurs na najlepsze publikacje naukowe członków PTGHiŻD w latach 2020-2021
7 lutego 2023

Zarząd Główny PTGHiŻD powraca do nagradzania najlepszych oryginalnych publikacji naukowych członków naszego Towarzystwa. Publikacje zgłoszone na konkurs muszą spełniać wymogi zawarte w regulaminie przyznawania nagród naukowych PTGHiŻD. Zwracamy się z prośbą o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z publikacją/publikacjami w wersji elektronicznej (PDF) opublikowanymi przez czynnych członków Towarzystwa w latach 2020-2021 na adres sekretarza ZG PTGHiŻD dr hab. Urszuli Daniluk (e-mail: ula.daniluk@wp.pl). Termin zgłoszenia upływa 19 […]


Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego PTGHiŻD wybranego na kadencję 2023-2026
7 lutego 2023

W dniu 11 stycznia 2023 roku ukonstytuował się Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (kadencja 2023-2026). Ustalono, że funkcję wiceprezesa będzie pełnił prof. Jarosław Kierkuś, sekretarza – dr hab. Urszula Daniluk a funkcję skarbnika prof. Grzegorz Oracz. Funkcje członków Zarządu Głównego będą pełnić: prof. Anna Szaflarska-Popławska, dr Paulina Krawiec i dr Jan Nowak.
Skip to content