Aktualności


Podsumowanie roku w PTGHiŻD

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) kontynuowało działalność opartą przede wszystkim na aktywnościach online, ale nie tylko!


ECCO’23 Copenhagen – rejestracja jest otwarta!

18. Kongres European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) odbędzie się w Kopenhadze, w Dani, w dniach od 1 do 4 marca 2023 r.


Przedstawiamy kandydatów w wyborach nowych władz PTGHiŻD

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) zgodnie ze Statutem Towarzystwa oraz zgodnie z regulaminem wyborczym i regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków, zgłasza i rekomenduje następujące kandydatury do nowych władz Towarzystwa.


Informacja o pełnomocnictwach do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Informujemy, iż w przypadku wyznaczenia przez członka Towarzystwa pełnomocnika do udziału i głosowania w Walnym Zgromadzeniu członków PTGHiŻD konieczne jest dostarczenie także pełnomocnictwa. Wzór formularza znajduje się w zakładce „dokumenty”.


Zmiana Terminu Walnego Zgromadzenia Członków PTGHiŻD!

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków PTGHiŻD odbędzie się w trybie stacjonarnym w sobotę 17. grudnia 2022, od godziny 12.00, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, sala wykładowa nr 119F.
Skip to content