Nagrody naukowe PTGHiŻD

Regulamin przyznawania nagród naukowych PTGHiŻD

1. Co dwa lata będą przyznawane trzy nagrody naukowe za najlepsze publikacje oryginalne opublikowane w latach poprzedzających przyznanie nagród w pełnej wersji, w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (IF).

2. Przyznanie nagrody naukowej związane będzie z otrzymaniem dyplomu i nagrody pieniężnej, która zostanie przekazana pierwszemu autorowi pracy, członkowi Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (pod warunkiem opłaconej składki członkowskiej) zatrudnionemu w polskim ośrodku (w pracy powinna być podana afiliacja polskiego ośrodka).

3. Wręczanie dyplomów odbywać się będzie na najbliższym po przyznaniu nagrody zjeździe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

4. Nagrody pieniężne (pierwsza nagroda w wysokości 2 000 zł, druga nagroda w wysokości 1 500 zł, trzecia nagroda w wysokości 1 000 zł) zostaną przekazane przez Skarbnika Zarządu Głównego na konta bankowe osób nagrodzonych w terminie do 2 tygodni od daty wręczenia dyplomu.

5. Zgłoszenia prac spełniających wymogi konkursu należy nadsyłać na wypełnionym formularzu z załączeniem publikacji w wersji elektronicznej na adres Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w terminie podanym do wiadomości członków Towarzystwa na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci i w rocznym komunikacie.

6. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę publikacji spełniających wymogi konkursu. W zgłoszeniu należy podać: nazwiska autorów, tytuł pracy i czasopismo np.:

Henderson P., Anderson N.H., Wilson D.C.: The diagnostic accuracy of faecal calprotectin during the investigation of suspected paediatric inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2014; 109: 637–645 oraz afiliację pierwszego autora i Impact Factor czasopisma, w którym został opublikowany artykuł.

7. Nadesłane publikacje będą oceniane przez trzyosobową Komisję powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, której członkowie nie należą do Zarządu Głównego i która spośród swoich członków wybierze Przewodniczącego. Komisja wytypuje trzy nagrody naukowe. Przyznanie nagrody zatwierdza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci na wniosek Przewodniczącego Komisji. Sekretarz Zarządu Głównego przekaże niezwłocznie nagrodzonym informacje o wyróżnieniu drogą mailową.

 


Lista laureatów:

Nagrody za najlepsze prace oryginalne opublikowane przez członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Opublikowane w latach 2010–2011

I nagroda

Radzikowski A., Banaszkiewicz A., Łazowska-Przeorek I., Grzybowska-Chlebowczyk U., Woś H., Pytrus T., Iwańczak B., Kowalska-Duplaga K., Fyderek K., Gawrońska A., Karolewska-Bochenek K., Kotowska M., Albrecht P.: Immunogenicity of hepatitis A vaccine in pediatric patients with inflammatory bowel disease, [w:] Inflammatory Bowel Diseases, 2011; 17, ss.: 1117–1124.

II nagroda

Socha P., Grote V., Gruszfeld D., Janas R., Demmelmair H., Closa-Monasterolo R., Subías J.E., Scaglioni S., Verduci E., Dain E., Langhendries J.P., Perrin E., Koletzko B.; European Childhood Obesity Trial Study Group.

Milk protein intake, the metabolic-endocrine response, and growth in infancy: data from a randomized clinical trial., [w:] The American Journal of Clinical Nutrition, 2011; 94 (6 Suppl.), ss.: 1776S–1784S.

III nagroda

Toporowska-Kowalska E., Gębora-Kowalska B., Jabłoński J., Fendler W., Wąsowska-Królikowska K.: Influence of percutaneous endoscopic gastrostomy on gastro-oesophageal reflux evaluated by multiple intraluminal impedance in children with neurological impairment, [w:] Developmental Medicine & Child Neurology”, 2011; 53, ss.: 938–943.

 

Opublikowane w latach 2012–2013

I nagroda           

Kierkuś J., Horvath A., Szychta M., Woynarowski M., Wegner A., Wiernicka A., Dadalski M., Teisseyre M., Dziechciarz P.: High-versus low–volume polyethylene glycol plus laxative versus sennosides for colonoscopy preparation in children, [w:] Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2013; 57, ss.: 230–235.

II nagroda

Liberek A., Kmieć Z., Kartanowicz D., Wierzbicki P.M., Stanisławowski M., Kaszubowska L., Łuczak G., Góra-Gębka M., Landowski P., Szlagatys-Sidorkiewicz A., Liberek T., Kamińska B., Jakóbkiewicz-Banecka J., Węgrzyn G.: The mRNA level of the transforming growth factor β1 gene, but not the amount of the gene product, can be considered as a potential prognostic parameter in inflammatory bowel diseases in children, [w:] International Journal of Colorectal Disease”, 2013; 28, ss.: 165–172. 

III nagroda

Woynarowski M., Nemeth A., Baruch Y., Koletzko S., Melter M., Rodeck B., Strassburg C.P., Pröls M., Woźniak M., Manns M.P.: Budesonide versus prednisone with azathioprine  for the treatment of autoimmune hepatitis in children and adolescents, [w:] The Journal of Pediatrics, 2013; 163, ss.: 1347–1353.  

 

Opublikowane w latach 2014–2015

I nagroda

Banaszkiewicz A., Targońska B., Kowalska-Duplaga K., Karolewska-Bochenek K., Sieczkowska A., Gawrońska A., Grzybowska-Chlebowczyk U., Krzesiek E., Łazowska-Przeorek I., Kotowska M., Sienkiewicz E., Walkowiak J., Gregorek H., Radzikowski A., Albrecht P.: Immunogenicity of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in pediatric patients with inflammatory bowel disease, [w:] Inflammatory Bowel Diseases”, 2015; 21, ss.: 1607–1614.

II nagroda

Janczyk W., Lebensztejn D., Wierzbicka-Rucińska A., Mazur A., Neuhoff-Murawska J., Matusik P., Socha P.: Omega-3 Fatty acids therapy in children with nonalcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial, [w:]
The Journal of Pediatrics”, 2015; 166, ss.: 1358–1363.e1–3.

Kierkuś J., Iwańczak B., Wegner A., Dadalski M., Grzybowska-Chlebowczyk U., Łazowska I., Maślana J., Toporowska-Kowalska E., Czaja-Bulsa G., Mierzwa G., Korczowski B., Czkwianianc E., Żabka A., Szymańska E., Krzesiek E., Więcek S., Sładek M.: Monotherapy with infliximab versus combination therapy in the maintenance of clinical remission in children with moderate to severe Crohn disease, [w:] Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition2015; 60, ss.: 580–585.

III nagroda

Oracz G., Pertkiewicz J., Kierkuś J., Dadalski M., Socha J., Ryzko J.: Efficiency of pancreatic duct stenting therapy in children with chronic pancreatitis, [w:] Gastrointestinal Endoscopy”, 2014; 80, ss.:1022–1029.

 

Opublikowane w latach 2016–2017

I nagroda

Banasiuk M., Banaszkiewicz A., Dziekiewicz M., Załęski A., Albrecht P.: Values from three-dimensional high-resolution anorectal manometry analysis of children without lower gastrointestinal symptoms, [w:] Clinical Gastroenterology and Hepatology2016; 14, ss.: 993–1000. IF 7.683.

II nagroda

Sieczkowska J., Jarzębicka D., Banaszkiewicz A., Płocek A., Gawrońska A., Toporowska-Kowalska E., Oracz G., Męglicka M., Kierkuś J.: Switching between infliximab originator and biosimilar in paediatric patients with inflammatory bowel disease. Preliminary observations., [w:] Journal of Crohn’s and Colitis”, 2016; 10, ss.: 127–132.  IF 5.813.

III nagroda

Rowicka G., Dyląg H., Ambroszkiewicz J., Riahi A., Weker H., Chełchowska M.: Total oxidant and antioxidant status in prepubertal children with obesity, [w:] Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017; 2017:5621989. IF 4.868.

 

Opublikowane w roku 2018

I nagroda

Rowicka G., Czaja-Bulsa G., Chełchowska M., Riahi A., Strucińska M., Weker H., Ambroszkiewicz J.: Oxidative and antioxidative status of children with celiac disease treated with a gluten free-diet, [w:] Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018; 2018:1324820. IF 5.076.

II nagroda

Grzybowska-Chlebowczyk U., Wysocka-Wojakiewicz P., Jasielska M., Cukrowska B., Więcek S., Kniażewska M., Chudek J.: Oxidative and antioxidative stress status in children with inflammatory bowel disease as a result of a chronic inflammatory process, [w:] Mediators of Inflammation”, 2018; 2018:4120973. IF 3.545.

III nagroda

Pituch-Zdanowska A, Albrecht P, Banasiuk M, Banaszkiewicz A.: Dietary fiber intake in children with inflammatory bowel disease, [w:] Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”, 2018; 66, ss.: 624–629.

Lipiński P., Ługowska A., Zakharova E.Y., Socha P., Tylki-Szymańska A.: Diagnostic algorithm for cholesteryl ester storage disease: clinical presentation in 19 polish patients, [w:] Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”, 2018; 67, ss.:452–457. IF 3.015.

 

Opublikowane w roku 2019

Nagroda I 

Wiernicka A., Matuszczyk M., Szlagatys-Sidorkiewicz A., Landowski P., Toporowska-Kowalska E., Gębora-Kowalska B., Popińska K., Sibilska M., Grzybowska-Chlebowczyk U., Więcek S., Hapyn E., Blimke-Kozieł K., Kierkuś J.: Tolerability and safety of early enteral nutrition in children after  percutaneous endoscopic gastrostomy placement: A multicentre randomised controlled trial, [w:] Clinical Nutrition 2019; 38(4), ss.: 1544–1548; IF 6.402.

Nagroda II

Nowak J.K., Szczepanik M., Wojsyk-Banaszak I., Mądry E., Wykrętowicz A., Krzyżanowska-Jankowska P., Drzyma-Czyż S., Nowicka A., Pogorzelski A., Sapiejka E., Skorupa W., Miśkiewicz-Chotnicka A., Lisowska A., Walkowiak J.: Cystic fibrosis dyslipidaemia: A cross-sectional study, [w:] Journal of Cystic Fibrosis, 2019; 18(4), ss.: 566–571; IF 4.29.

Nagroda III

Daniluk U., Daniluk J., Kucharski R., Kowalczyk T., Pietrowska K., Samczuk P., Filimoniuk A., Kretowski A., Lebensztejn D., Ciborowski M.: Untargeted metabolomics and inflammatory markers profiling in children with Crohn’s disease and ulcerative colitis – a preliminary study, [w:] Inflammatory Bowel Diseases 2019; 25(7), ss.: 1120–1128; IF 4.005.

 

 

 

Skip to content