Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów zgłoszonych do nowych władz Towarzystwa

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) zgodnie ze Statutem Towarzystwa oraz zgodnie z regulaminem wyborczym i regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków, zachowując zapisany w regulaminie wyborczym termin 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, ogłasza ostateczną listę kandydatów zgłoszonych do nowych władz Towarzystwa:


Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Głównego PTGHiŻD:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn (Białystok)

Powyższy kandydat jest rekomendowany przez Zarząd Główny. Nie było innych zgłoszonych kandydatur na stanowisko Prezesa.


Kandydaci do Zarządu Głównego PTGHiŻD:

 1. prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś (Warszawa)
 2. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz (Warszawa)
 3. prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska (Bydgoszcz)
 4. dr hab. n. med. Urszula Daniluk (Białystok)
 5. dr n. med. Paulina Krawiec (Lublin)
 6. dr n. med. Jan Krzysztof Nowak (Poznań)
      

Powyżsi kandydaci są rekomendowani przez Zarząd Główny. Nie było innych zgłoszonych kandydatur na członków Zarządu Głównego.

Kandydaci na Przewodniczących Sekcji Specjalistycznych PTGHiZD:

 1. Sekcja Alergii Pokarmowej: dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
 2. Sekcja Endoskopowa: dr hab. n. med. Kinga Kowalska-Duplaga
 3. Sekcja Celiakalna: dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz
 4. Sekcja Motoryki: prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska
 5. Sekcja Trzustkowa: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
 6. Sekcja Hepatologiczna: prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
 7. Sekcja Nieswoistych Zapaleń Jelit: prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
 8. Sekcja Zespołu Metabolicznego: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
 9. Sekcja Żywieniowa: prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Powyżsi kandydaci są rekomendowani przez Zarząd Główny. Zgłoszono także kandydaturę Pana prof. dr hab. n. med. Jarosława Kierkusia na Przewodniczącego Sekcji Nieswoistych Zapaleń Jelit.


Kandydaci do Komisji Rewizyjnej PTGHiŻD:

 1. dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar (Gdańsk)
 2. dr n. med.  Marcin Dziekiewicz (Warszawa)
 3. dr n. med. Elżbieta Krzesiek (Wrocław)

Powyżsi kandydaci są rekomendowani przez Zarząd Główny. Zgłoszono także kandydaturę Pani dr n. med. Iwony Sakowskiej-Maliszewskiej (Sosnowiec).

Natomiast kandydatem na organizację kolejnego Zjazdu  PTGHiŻD jest Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierowana przez Panią dr hab. n. med. Elżbietę Jarocką-Cyrtę, prof. UWM.

 

Z upoważnienia Zarządu Głównego PTGHiŻD,
dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień
Prezes PTGHiŻD


Powrót


Skip to content