Informacja o pełnomocnictwach do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Informujemy, iż w przypadku wyznaczenia przez członka Towarzystwa pełnomocnika do udziału i głosowania w Walnym Zgromadzeniu członków PTGHiŻD konieczne jest dostarczenie także pełnomocnictwa. Wzór formularza znajduje się w zakładce „dokumenty”.


Powrót


Skip to content