Przedstawiamy władze Toarzystwa na nową kadencję

W dniu 17 grudnia 2022 roku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci wybrało Władze Towarzystwa  na kadencję 2023–2026. 


Prezes PTGHiŻD:
  Dariusz Lebensztejn (Białystok)

Zarząd Główny PTGHiŻD:

 1. Urszula Daniluk (Białystok)
 2. Jarosław Kierkuś (Warszawa)
 3. Paulina Krawiec (Lublin)
 4. Jan Krzysztof Nowak (Poznań)
 5. Grzegorz Oracz (Warszawa)
 6. Anna Szaflarska-Popławska (Bydgoszcz)

 

Komisja Rewizyjna PTGHiŻD:

 1. Marcin Dziekiewicz (Warszawa)
 2. Elżbieta Krzesiek (Wrocław)
 3. Katarzyna Plata-Nazar (Gdańsk)

 

Przewodniczący Sekcji Specjalistycznych PTGHiŻD:

 • Sekcja Alergii Pokarmowej: Elżbieta Jarocka-Cyrta (Olsztyn)
 • Sekcja Celiakalna: Piotr Dziechciarz (Warszawa)
 • Sekcja Endoskopowa: Kinga Kowalska-Duplaga (Kraków)
 • Sekcja Hepatologiczna: Irena Jankowska (Warszawa)
 • Sekcja Motoryki: Ewa Toporowska-Kowalska (Łódź)
 • Sekcja Nieswoistych Zapaleń Jelit: Katarzyna Karolewska-Bochenek (Warszawa)
 • Sekcja Trzustkowa: Elżbieta Czkwianianc (Łódź)
 • Sekcja Zespołu Metabolicznego: Piotr Socha (Warszawa)
 • Sekcja Żywieniowa: Hanna Szajewska (Warszawa)

Powrót


Skip to content