Zmiana Terminu Walnego Zgromadzenia Członków PTGHiŻD!

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD),

w związku z koincydencją wyznaczonego wstępnie terminu 26.11.2022 z innymi wydarzeniami, w które zaangażowani są liczni członkowie naszego Towarzystwa, Zarząd na posiedzeniu w dniu 07.11.2022 podjął decyzję o zmianie terminu Walnego Zgromadzenia PTGHiŻD.

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków PTGHiŻD odbędzie się w trybie stacjonarnym w sobotę 17. grudnia 2022, od godziny 12.00, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, sala wykładowa nr 119F.

Zgodnie z obowiązującymi regulaminami termin zgłaszania kandydatur do nowych władz Towarzystwa mija 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 3. grudnia 2022 r.

W imieniu Zarządu,
Jarosław Kwiecień
Prezes PTGHiŻD


Zobacz:
| Regulamin Walnego Zgromadzenia PTGHiŻD
| Regulamin Wyborczy PTGHiŻD


Powrót


Skip to content