Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,

realizując statutowe obowiązki związane z kończącą się w roku 2022 kadencją władz Towarzystwa, Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PTGHiŻD w trybie stacjonarnym w dniu 26. listopada 2022 roku (sobota) w Warszawie, od godziny 12.00. Miejscem Walnego Zgromadzenia Członków będzie sala wykładowa (nr 119F) Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa-Międzylesie, al. Dzieci Polskich 20.

Uwaga! Ostateczna godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia może ulec niewielkiemu opóźnieniu i zostanie potwierdzona w oddzielnym komunikacie.

W bieżącym roku konieczne jest zorganizowanie Walnego Zgromadzenia wyjątkowo w trybie oddzielnego wydarzenia, nie związanego ze zjazdem Towarzystwa, co jest spowodowane ścisłymi zapisami naszego Statutu dotyczącymi kadencji władz Towarzystwa. 

Zachęcamy do jak najliczniejszego osobistego udziału. Zgodnie ze Statutem naszego Towarzystwa oraz zgodnie z wcześniejszymi opiniami prawnymi w przypadku niemożności przybycia dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym  Zgromadzeniu i głosowania innemu członkowi PTGHiŻD biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu.

Prosimy o zapoznanie się z dostępnym na naszej stronie internetowej Regulaminem Wyborczym oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z regulaminem wyborczym w terminie najpóźniej 7 dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia Zarząd prześle drogą mailową oraz umieści na stronie internetowej Towarzystwa:

  • program Walnego Zgromadzenia
  • listę kandydatów do nowych władz Towarzystwa rekomendowanych przez dotychczasowy Zarząd
  • formularz umożliwiający udzielenie innej osobie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu i głosowaniu.

Niezależnie od listy kandydatów rekomendowanych przez Zarząd, której przygotowanie zgodnie z regulaminem wyborczym jest obowiązkiem Zarządu, każdy członek PTGHiŻD ma możliwość samodzielnego zgłaszania kandydatów do nowych władz Towarzystwa.

Zgodnie z Regulaminem Wyborczym termin nadsyłania tych zgłoszeń mija 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 12. listopada 2022 roku. Zgłaszanie kandydatów odbywa się drogą elektroniczną. Maile należy słać na adres Sekretarza Zarządu Głównego PTGHiŻD (Prof. Aleksandra Banaszkiewicz, e-mail: aleksandra.banaszkiewicz@wum.edu.pl).

W imieniu Zarządu PTGHiŻD
Jarosław Kwiecień, Prezes Zarządu


Powrót


Skip to content