55-ty Zjazd Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) 17-20 maja 2023

W dniach 17-20 maja 2023 roku odbył się w Wiedniu 55-ty Zjazd Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN). Wzięło w nim udział 57 uczestników z Polski, którzy wygłaszali wykłady, prowadzili sesje plenarne i posterowe, recenzowali prace nadesłane na zjazd, uczestniczyli w pracach grup roboczych i prezentowali własne doniesienia naukowe. Ale zjazd to nie tylko miejsce do wymiany doświadczeń klinicznych i naukowych, to też miejsce nieformalnych spotkań, nawiązywania kontaktów, które niewątpliwie przyczynią się do współpracy pomiędzy uczestnikami w przyszłości.

Zjazd się zakończył ale już dziś zachęcamy do przygotowywania prac naukowych, które będą mogły być zaprezentowane na kolejnym 56 zjeździe ESPGHAN.

Tak więc – „ SAVE THE DATE!” – Mediolan, 15-18 maja 2024.


Powrót


Skip to content