Konkurs na najlepsze publikacje naukowe członków PTGHiŻD w latach 2020-2021

Zarząd Główny PTGHiŻD powraca do nagradzania najlepszych oryginalnych publikacji naukowych członków naszego Towarzystwa. Publikacje zgłoszone na konkurs muszą spełniać wymogi zawarte w regulaminie przyznawania nagród naukowych PTGHiŻD. Zwracamy się z prośbą o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z publikacją/publikacjami w wersji elektronicznej (PDF) opublikowanymi przez czynnych członków Towarzystwa w latach 2020-2021 na adres sekretarza ZG PTGHiŻD dr hab. Urszuli Daniluk (e-mail: ula.daniluk@wp.pl). Termin zgłoszenia upływa 19 marca 2023 […]

Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego PTGHiŻD wybranego na kadencję 2023-2026

W dniu 11 stycznia 2023 roku ukonstytuował się Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (kadencja 2023-2026). Ustalono, że funkcję wiceprezesa będzie pełnił prof. Jarosław Kierkuś, sekretarza – dr hab. Urszula Daniluk a funkcję skarbnika prof. Grzegorz Oracz. Funkcje członków Zarządu Głównego będą pełnić: prof. Anna Szaflarska-Popławska, dr Paulina Krawiec i dr Jan Nowak.

Skip to content