Konferencji naukowo-szkoleniowa „Nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci i dorosłych – podobieństwa, odrębności i wspólne cele w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym” odbędzie się w dniu 21.04.2023

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej

 

„Nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci i dorosłych
– podobieństwa, odrębności i wspólne cele w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym”.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.04.2023 r.HOTELU VIENNA HOUSE ANDEL’S ŁÓDŹ.

 

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NZJ) to grupa przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego o podłożu autoimmunizacyjnym, które rozpoczynać mogą się już we wczesnym okresie dzieciństwa i u większości chorych wymagają leczenia i nadzoru specjalistycznego przez całe życie.

 

Rozwój technologii medycznych oraz stosowanych terapii umożliwia obecnie osiągnięcie remisji i dobrej jakości życia coraz większej liczbie pacjentów, jednak aby było to możliwe konieczne jest zaangażowanie i współpraca specjalistów różnych dziedzin medycyny.

 

Celem Konferencji jest przedstawienie aktualnych standardów postępowania w NZJ u dorosłych i dzieci oraz wypracowanie modelu zintegrowanej opieki nad tą grupą chorych. Warto podkreślić, że optymalizacja opieki nad chorymi na NZJ wymaga zaangażowania nie tylko wyspecjalizowanych klinicznych ośrodków gastroenterologii, ale także lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Strona internetowa konferencji >>

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 


Powrót


Skip to content