Konkurs na najlepsze publikacje naukowe członków PTGHiŻD w latach 2020-2021

Zarząd Główny PTGHiŻD powraca do nagradzania najlepszych oryginalnych publikacji naukowych członków naszego Towarzystwa. Publikacje zgłoszone na konkurs muszą spełniać wymogi zawarte w regulaminie przyznawania nagród naukowych PTGHiŻD. Zwracamy się z prośbą o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z publikacją/publikacjami w wersji elektronicznej (PDF) opublikowanymi przez czynnych członków Towarzystwa w latach 2020-2021 na adres sekretarza ZG PTGHiŻD dr hab. Urszuli Daniluk (e-mail: ula.daniluk@wp.pl). Termin zgłoszenia upływa 19 marca 2023
roku. Nadesłane publikacje będą oceniane przez trzyosobową Komisję powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w składzie:
prof. Hanna Szajewska, prof. Piotr Socha i prof. Jarosław Walkowiak.


Powrót


Skip to content