Konkurs na najlepsze publikacje oryginalne opublikowane w latach 2020-2021 rozstrzygnięty !

Zarząd Główny PTGHiŻD informuje, że wyłoniono laureatów konkursu na  najlepsze publikacje oryginalne opublikowane w latach 2020-2021 przez członków naszego Towarzystwa:

 

Nagroda I stopnia za pracę: Nowak JK, Lindstrøm JC, Kalla R, Ricanek P, Halfvarson J, Satsangi J. Age, Inflammation, and Disease Location Are Critical Determinants of Intestinal Expression of SARS-CoV-2 Receptor ACE2 and TMPRSS2 in Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology. 2020 Sep;159(3):1151-1154.e2.

 

Nagroda II stopnia za pracę:  Brzeziński M, Jankowska A, Słomińska-Frączek M, Metelska P, Wiśniewski P, Socha P, Szlagatys-Sidorkiewicz A. Long-Term Effects of Vitamin D Supplementation in Obese Children During Integrated Weight-Loss Programme-A Double Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. Nutrients. 2020 Apr 15;12(4):1093.

 

Nagroda III stopnia za pracę: Janowski K, Shumbayawonda E, Cheng L, Langford C, Dennis A, Kelly M, Pronicki M, Grajkowska W, Wozniak M, Pawliszak P, Chełstowska S, Jurkiewicz E, Banerjee R, Socha P. Quantitative multiparametric MRI as a non-invasive stratification tool in children and adolescents with autoimmune liver disease. Sci Rep. 2021 Jul 27;11(1):15261. doi: 10.1038/s41598-021-94754-9. PMID: 34315985; PMCID: PMC8316432.

 

Gratulujemy laureatom konkursu i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Kolejna edycja konkursu (publikacje z lat 2022-2023) będzie ogłoszona w styczniu 2024 roku.

 


Powrót


Skip to content