Konkurs na najlepsze publikacje oryginalne opublikowane w latach 2022-2023 rozstrzygnięty!

Zarząd Główny PTGHiŻD informuje, że wyłoniono laureatów konkursu na najlepsze publikacje oryginalne opublikowane w latach 2022-2023 przez członków naszego Towarzystwa:

 

Nagroda I stopnia za pracę:
Nowak JK, Krzyżanowska-Jankowska P, Drzymała-Czyż S, Goździk-Spychalska J, Wojsyk-Banaszak I, Skorupa W, Sapiejka E, Miśkiewicz-Chotnicka A, Brylak J, Zielińska-Psuja B, Lisowska A, Walkowiak J. Fat-Soluble Vitamins in Standard vs. Liposomal Form Enriched with Vitamin K2 in Cystic Fibrosis: A Randomized Multi-Center Trial. J Clin Med. 2022 Jan 17;11(2):462.

 

Nagroda II stopnia za pracę:
Nowak JK, Adams AT, Kalla R, Lindstrøm JC, Vatn S, Bergemalm D, Keita ÅV, Gomollón F, Jahnsen J, Vatn MH, Ricanek P, Ostrowski J, Walkowiak J, Halfvarson J, Satsangi J; IBD Character Consortium. Characterisation of the Circulating Transcriptomic Landscape in Inflammatory Bowel Disease Provides Evidence for Dysregulation of Multiple Transcription Factors Including NFE2, SPI1, CEBPB, and IRF2. J Crohns Colitis. 2022 Aug 30;16(8):1255-1268.

 

Równorzędne nagrody III stopnia na prace:
Jańczyk W, Bierła JB, Trojanowska I, Wierzbicka-Rucińska A, Cukrowska B, Socha P. Prevalence and Significance of Autoantibody Seropositivity in Children with Wilson’s Disease. Diagnostics (Basel). 2023 Feb 17;13(4):768

Zdanowicz K, Bobrus-Chociej A, Pogodzinska K, Blachnio-Zabielska A, Zelazowska-Rutkowska B, Lebensztejn DM, Daniluk U. Analysis of Sphingolipids in Pediatric Patients with Cholelithiasis-A Preliminary Study. J Clin Med. 2022 Sep 23;11(19):5613.

 

Gratulujemy laureatom konkursu i życzymy dalszych sukcesów naukowych.


Powrót


Skip to content