Nagrody naukowe PTGHiŻD

W roku 2021, podobnie jak w latach poprzednich, zostaną przyznane nagrody naukowe za najlepsze publikacje naukowe członków Towarzystwa. Prosimy o  przesłanie formularza zgłoszenia wraz publikacją w wersji PDF na adres Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (abanaszkiewicz@wum.edu.pl) w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Regulamin przyznawania nagród naukowych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci i formularz zgłoszenia publikacji znajdują się na stronie Towarzystwa. Publikacje spełniające wymogi konkursu będą oceniane przez trzyosobową komisję powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, której członkowie nie należą do Zarządu Głównego.

Wręczenie dyplomów odbędzie się na najbliższym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, który odbędzie się w październiku br. w Katowicach.


Powrót


Skip to content