Gastroenterologia dziecięca – podręcznik do specjalizacji

Gastroenterologia dziecięca – podręcznik do specjalizacji skierowany jest do lekarzy gastroenterologów, gastroenterologów dziecięcych, pediatrów, lekarzy rodzinnych, internistów.

Podręcznik powstał pod redakcją prof. dra hab. n. med. Piotra Sochy, prof. dra hab. n. med. Dariusza Lebensztejna i dr n. med. Diany Kamińskiej.


Zalecane lektury dla specjalizacji w zakresie gastroenterologii dziecięcej:

  1. Piotr Socha, Dariusz Lebensztejn, Diana Kamińska (red.): Gastroenterologia dziecięca. Podręcznik do specjalizacji. Media Press Sp. z o.o. 2016
  2. Andrzej Dąbrowski (red.): Wielka Interna – Gastroenterologia. tom. 1 i 2. Medical Tribune Polska, 2019
  3. Piotr Albrecht (red.): Gastroenterologia dziecięca. Czelej, 2014
  4. Czasopisma (wybrane artykuły):
    Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
    Gastroenterologia praktyczna
    Standardy Medyczne. Pediatria
Skip to content