Program specjalizacji w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

Program specjalizacji w dziedzinie GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ

(moduł podstawowy i moduł specjalistyczny)

dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny:

Skip to content