Wytyczne PTGHiŻD

 1. Cudowska B., Nowak-Węgrzyn A., Jarocka-Cyrta E., Horvath A., Zawadzka-Krajewska A., Krauze A., Dziechciarz P., Szajewska H., Ruszczyński M., Socha P., Kaczmarski M.: Anafilaksja u niemowląt i małych dzieci – zasady postępowania. Stanowisko Grupy Roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD).  
   
 2. Dziechciarz P., Horvath A., Socha P., Gajewska D., Rachtan-Janicka J., Mazur A., Kułaga Z.: Cukry w żywieniu dzieci i młodzieży – stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.  
   
 3. Jarocka-Cyrta E., Nowak-Węgrzyn A., Ruszczyński M., Zawadzka-Krajewska A., Krauze A., Dziechciarz P., Cudowska B., Szajewska H., Socha P., Kaczmarski M., Horvath A.: Doustne próby prowokacji w diagnostyce alergii na białka mleka krowiego. Stanowisko Grupy Roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD).  
   
 4. Szajewska H., Horvath A., Rybak A., Socha P.: Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.  
   
 5. Kulus M., Bręborowicz A., Zawadzka-Krajewska A., Narbutt J., Kaszuba A., Czerwionka-Szaflarska M., Jackowska T., Jarocka-Cyrta E., Horvath A.: Rola hydrolizatów białek mleka krowiego i mieszanek aminokwasowych w profilaktyce i leczeniu atopowego zapalenia skóry u niemowląt i młodszych dzieci – stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.  
   
 6. Wiernicka A., Kierkuś J., Książyk J., Albrecht P., Szczepański M., Piwczyńska K., Szlagatys-Sidorkiewicz A., Szaflarska-Popławska A., Socha P. i grupa robocza PTGHiZD: Zasady żywienia dojelitowego dzieci – stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD)
   
 7. Szajewska H., Socha P., Horvath A., Rybak A., Zalewski B.M., Nehring-Gugulska M., Mojska H., Czerwionka‑Szaflarska M.,
  Gajewska D., Helwich E., Jackowska T., Książyk J., Lauterbach R., Olczak-Kowalczyk D., Weker H.: Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
Skip to content