Pożegnanie Prof. Franciszka Iwańczaka

W dniu 15 sierpnia 2021 roku zmarł Pan Profesor dr hab. n. med. Franciszek Iwańczak. Twórca nowoczesnej gastroenterologii dziecięcej na Dolnym Śląsku.
 
Profesor Franciszek Iwańczak urodził się 6 września 1935 roku w Mykanowie koło Częstochowy. Uczęszczał do klasy XI a Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły średniej, w latach 1952–1958 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie w 1958 roku otrzymał dyplom lekarza. Specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii uzyskał w 1961 roku, a drugiego stopnia w 1966 roku. Tytuł specjalisty z gastroenterologii uzyskał w 2000 roku.

 
prof_Franciszek_Iwanczak_fot_archiwum_rodzinne
Prof. Franciszek Iwańczak / fot. archiwum rodzinne

Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1959 roku jako asystent w Szpitalu Dziecięcym im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. Następnie w latach 1961–62 był ordynatorem oddziału noworodków i wcześniaków w 105 WSG w Żarach. W latach 1963–64 pełnił funkcję kierownika Przychodni Rejonowej we Wrocławiu, a następnie w latach 1964–70 był adiunktem i starszym asystentem w II Klinice Pediatrii we Wrocławiu. W 1966 roku, po obronie pracy doktorskiej, uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1971-1972 był stypendystą Rządu Francuskiego, Service de Cardiologie Infantile (Paryż). W latach 1970–76 był adiunktem w II Klinice Pediatrii we Wrocławiu, a następnie po uzyskaniu w 1975 roku stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych, w latach 1976–84 był zatrudniony na stanowisku docenta. Uwieńczeniem kariery naukowej było uzyskanie tytułu profesora nadzwyczajnego w 1984 roku, a następnie tytułu profesora zwyczajnego w 1991 roku.
 
Od 1985 do 2005 roku Profesor Franciszek Iwańczak pełnił funkcję kierownika II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia AM w Wrocławiu. 
 
W latach 1976–1981 Profesor Franciszek Iwańczak był prodziekanem Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu.
 
Ponadto Prof. Franciszek Iwańczak pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. pediatrii i higieny szkolnej w województwie opolskim (1976-1982); konsultanta Szpitala Uzdrowiskowego Kardiologii Dziecięcej w Polanicy Zdroju (1982–2000), konsultanta Szpitala Uzdrowiskowego Gastroenterologii Dziecięcej w Kudowie Zdroju (1991), konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii województwa dolnośląskiego (2000–2007).

Profesor Franciszek Iwańczak jest autorem ponad 500 publikacji naukowych i książki pt.: Wczesna diagnostyka wrodzonych wad serca u noworodków i niemowląt (1983). W 2003 roku została wydana pod redakcją Pana Profesora książka pt. Gastroenterologia dziecięca obejmująca wybrane zagadnienia gastroenterologii ze szczególnym uwzględnieniem odrębności wieku rozwojowego. Ponadto jest autorem licznych rozdziałów w fachowych podręcznikach z zakresu pediatrii.
 
Był także redaktorem naczelnym kwartalnika „Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, hepatologia i żywienie dzieci”.
 
Profesor Franciszek Iwańczak był promotorem 20 przewodów doktorskich, 1 habilitacji, kierownikiem specjalizacji z pediatrii ponad 100 lekarzy.
 
Profesor Franciszek Iwańczak brał aktywny udział w działalności towarzystw naukowych. Pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
 
Zainicjował cykl konferencji naukowo-szkoleniowych dla rodzin pacjentów chorujących na nieswoiste zapalenia jelit.

prof_franciszek_iwanczak_z_Zespołem_Katedry
 Prof. Franciszek Iwańczak z Zespołem Katedry / fot. Katedra Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia AM w Wrocławiu

Za swoja pracę zawodową i naukową Profesor Franciszek Iwańczak został odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową Uczelni i Nagrodą JM Rektora AM oraz dwukrotnie Nagrodą Ministra Zdrowia. W uznaniu zasług otrzymał tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.
 
Mimo przejścia na emeryturę Profesor Franciszek Iwańczak, do czasu wybuchu pandemii COVID-19, regularnie uczestniczył w cotygodniowych posiedzeniach naukowo-szkoleniowych Katedry, wspierając Zespół swoją rozległą wiedzą oraz dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym.

Zespół II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 


Powrót


Skip to content