Rok 2021 w PTGHiŻD

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) kontynuowało działalność opartą przede wszystkim na aktywnościach online.

W dniach 21–23 października 2021 roku odbył się w Katowicach w formie hybrydowej XI Zjazd PTGHiŻD zorganizowany przez ośrodki w Zabrzu (doc. Jarosław Kwiecień) i w Katowicach (prof. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk).

Nowymi Członkami Honorowymi PTGHiŻD, którzy otrzymali dyplomy w trakcie inauguracji Zjazdu w dniu 21 października, zostali:

• Pani Profesor Barbara Kamińska,
• Pani Profesor Halina Woś
• i Pan Profesor Józef Ryżko.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne związane z COVID-19 w czasie Zjazdu nie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Zaplanowano przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w najbliższym możliwym terminie, optymalnie w pierwszej połowie 2022 roku, w którym kończy się kadencja obecnych władz Towarzystwa.

Kandydatem do organizacji kolejnego Zjazdu PTGHiŻD w 2023 roku jest ośrodek w Olsztynie.


Powrót


Skip to content