Klamerka całkiem nie na miejscu

Siedemnastomiesięczna dziewczynka po licznych epizodach zapaleń płuc i obturacyjnych zapaleń oskrzeli zgłosiła się do szpitala z powodu przedłużającej się infekcji dróg oddechowych. Przy przyjęciu do szpitala stan ogólny średni, świszczący oddech, wysiłek wydechowy, liczne rzężenia. Wykonano zdjęcie RTG klatki piersiowej, stwierdzając obecność zmian zapalnych oraz metaliczne ciało obce na wysokości Th2Th3 (zdjęcie 1).
  
Zdjęcie 1. Badanie RTG klatki piersiowej uwidaczniające metaliczne ciało obce na wysokości Th2–Th3.
Zdjęcie 1. Badanie RTG klatki piersiowej uwidaczniające metaliczne ciało obce na wysokości Th2Th3.
  
Wykonano badanie endoskopowe, uwidaczniając ciało obce (zdjęcie 2) i usuwając je przy pomocy szczypiec typu „szczurzy ząb”. Ciałem obcym okazała się klamerka wielkości około 3 × 2 cm (zdjęcie 3). Po usunięciu klamerki w miejscu jej utkwienia stwierdzono obecność dwóch owrzodzeń wielkości 4–5 mm. (zdjęcie 4).
   
Zdjęcie 2, 3, 4

Od lewej: zdjęcie 2. Fragment ciała obcego widoczny w przełyku; zdjęcie 3. Metalowa klamerka wielkości około 3 × 2 cm usunięta z przełyku; zdjęcie 4. Owrzodzenia w miejscu utkwienia klamerki.

Zastosowano karmienie doustne, antybiotyk oraz bloker pompy protonowej. Badanie endoskopowe wykonane po 4 tygodniach nie wykazywało zwężenia ani blizn w przełyku.
 


Komentarz:

U prezentowanej dziewczynki obecność ciała obcego w przełyku była zaskoczeniem zarówno dla personelu medycznego, jak i dla rodziców dziecka, gdyż u dziecka nie występowały typowe objawy utkwienia ciała obcego w przełyku. Dziecko nie prezentowało niepokoju, chętnie zjadało posiłki, nie krztusiło się ani nie śliniło.
 


Autorzy:

Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii, ICZMP, Łódź: Elżbieta Czkwianianc, Katarzyna Szabelska-Zakrzewska, Renata Pasowska, Joanna Kazanek, Barbara Kamer

Skip to content