Piłkarz

Pięcioletni chłopiec zgłosił rodzicom połknięcie metalowego fragmentu breloczka. Chłopiec miał trudności z łykaniem i odczuwał ból w klatce piersiowej przy połykaniu, ale nie występowały duszność ani kaszel. Dziecko zostało przyjęte do oddziału dziecięcego szpitala powiatowego, gdzie wykonano badanie radiologiczne, stwierdzając obecność metalicznego ciała obcego tkwiącego na wysokości obojczyków (zdjęcie RTG).
 
Zdjęcie 1. Obraz radiologiczny.
 
Pacjenta skierowano do Pracowni Endoskopowej, gdzie w trybie dyżurowym wykonano badanie endoskopowe, potwierdzając obecność metalicznego ciała obcego tuż poniżej LES. Ciało obce – postać piłkarza – uchwycono za ucho kleszczykami typu „szczurzy ząb” i usunięto z przełyku.
 
Zdjęcie 2. Zdjęcie przedmiotu.Zdjęcie 2. Zdjęcie przedmiotu.
 
Ciało obce przebywało w przełyku przez okres około 6 godzin. Kontrola po usunięciu ciała obcego nie wykazała obecności odleżyn, zmian urazowych związanych z usuwaniem ciała obcego ani zwężenia przełyku.
 


Komentarz:

W prezentowanym przypadku ciało obce utkwiło w miejscu fizjologicznego przewężenia przełyku. Rozpoznanie było łatwe, gdyż dziecko samo zgłosiło połknięcie i pokazało, jaki przedmiot został połknięty. Ból w klatce piersiowej i utrudnione połykanie oraz brak kaszlu i duszności wskazywały na przełykowe umiejscowienie ciała obcego. Ta lokalizacja została też potwierdzona badaniem radiologicznym (ciała obce w przełyku układają się w płaszczyźnie, AP a w tchawicy w płaszczyźnie strzałkowej).

Utkwienie ciała obcego w przełyku ze względu na cienką ścianę przełyku i możliwość jej perforacji stanowi wskazanie do pilnej interwencji endoskopowej. Jeżeli czas od połknięcia do usunięcia jest krótki, endoskopowo nie stwierdza się urazów błony śluzowej, a dziecko nie prezentuje żadnych niepokojących objawów, to nie ma potrzeby stosowania antybiotykoterapii, leków osłaniających ani przedłużania hospitalizacji.
 


Autorzy:

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia CM UJ: dr Stanisław Pieczarkowski

Skip to content