Urwał się

Siedmioletni chłopiec został przyjęty do szpitala z powodu wypróżnienia się, w relacji przerażonego ojca, „samą krwią”. U chłopca nigdy wcześniej nie obserwowano krwawienia z przewodu pokarmowego ani innych niepokojących objawów. W badaniu przedmiotowym okolica odbytu pobrudzona była krwią, poza tym bez odchyleń od stanu prawidłowego. W badaniach laboratoryjnych niskie wskaźniki stanu zapalnego, bez cech niedokrwistości.

Wykonano sigmoidoskopię, uwidaczniając polipowato wyglądający twór ze sterczącym niekrwawiącym naczyniem krwionośnym będący prawdopodobnie szypułą polipa, który uległ samoistnej amputacji (zdjęcie 1A). Błona śluzowa odbytnicy dostępna oglądaniu bez zmian zapalnych, rysunek naczyniowy zachowany, prawidłowy. Stolec powyżej odbytnicy bez domieszki krwi. Założono klips hemostatyczny (zdjęcie 1B).

Badanie histopatologiczne wycinków pobranych z okolicy szypuły polipa wykazało prawidłową błonę śluzową odbytnicy.
 
Zdjęcie 1. Rektosigmoidoskopia

Zdjęcie 1. Rektosigmoidoskopia:
A – Polipowato wyglądający twór ze sterczącym niekrwawiącym naczyniem krwionośnym będący prawdopodobnie szypułą polipa, który uległ samoistnej amputacji.
B – Klips hemostatyczny zamykający sterczące naczynie. 

 


Komentarz:

Stwierdzona polipowata wyniosłość jest najprawdopodobniej szypułą po urwanej głowie polipa. Samoistne lub podczas badania per rectum urwanie głowy polipa najprawdopodobniej nie jest rzadkością, jednak w piśmiennictwie nie znalazłam wielu danych dotyczących opisanej sytuacji.
 


Autorzy:

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Aleksandra Banaszkiewicz
 
Grudzień 2015

Skip to content