Sekcja Hepatologiczna

Przewodnicząca – Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Email: i.jankowska@ipczd.pl

Sekretarz Prof. dr hab. n. med. Anna Liberek
Oddział Pediatryczny Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, COPERNICUS PL;
Aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
Email: alib@gumed.edu.pl

 


Cele:

Popularyzacja i pogłębianie wiedzy na temat schorzeń wątroby i dróg żółciowych w populacji pediatrycznej poprzez publikacje medyczne, udział w konferencjach, szkolenia, organizacje konferencji (Najbliższa konferencja „ Zagadki w hepatologii” zaplanowana na 15-16.03.2024).

 


Wytyczne:

 1. Opracowywanie i publikowanie algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych, dotyczących m.in.:
 1. Regularne/coroczne sprawozdania dotyczące tematyki hepatologicznej z ESPGHAN publikowane w „Standardach Medycznych. Pediatrii”.

 2. Wszechstronne opracowanie zagadnień z zakresu hepatologii dziecięcej w podręczniku Gastroenterologia dziecięca.

 3. Rzadkie schorzenia hepatologiczne przedstawione w publikacji Choroby Rzadkie, wydawnictwo Standardy Medyczne, wyd. I, Warszawa 2020.

 


Współpraca i badania:

 1. Badanie wieloośrodkowe: „Ocena związku genotypu z wystąpieniem kamicy żółciowej oraz przebiegiem choroby u dzieci”: Warszawa (lek. Anna Orłowska, prof. Irena Jankowska), Białystok (prof. Dariusz Lebensztejn), Gdańsk (prof. Anna Liberek), Katowice (doc. Sabina Więcek).

 2. Zastosowanie sekwencjonowania całoeksomowego w diagnostyce rzadkich chorób cholestatycznych wątroby. Grant młodego naukowca, dra n. med. Patryka Lipińskiego, pod kierunkiem Ireny Jankowskiej.

 3. NAPPED study (Natural Course and Prognosis of PFIC and Effect of Biliary Diversion) – współpraca.

  Henkjan Verkade – Department of Paediatrics, University of Groningen, Beatrix Children’s Hospital/University Medical Center, Groningen, The Netherlands I Daan Wessel – Faculty of Medical Sciences, University of Groningen, Groningen, The Netherlands.

  Zespól badawczy: prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska (główny badacz), dr n. med. Piotr Czubkowski , dr n. med. Patryk Lipiński.

 4. Global ALagille Alliance (GALA) study group (Clinical Features and Natural History of Alagille syndrome patients). Współpraca: Binita M. Kamath, Bettina Hansen, Corey Forster, Shannon Vandriel.

  Zespól badawczy: prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, dr n.med. Dorota Gliwicz, dr n. med. Piotr Czubkowski.

 5. Współpraca z prof. Bull – San Francisco i prof. Thompsonem (UK) dot. cholestazy o nieustalonej etiologii.
  Zespól badawczy: prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska, prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, dr n. med. Piotr Czubkowski

 


Wydarzenia:

 • Najbliższa konferencja „ Zagadki w hepatologii” zaplanowana na 15-16.03.2024

 


Redakcja i współautorstwo podręczników na temat schorzeń wątroby i dróg żółciowych u dzieci:

 • Ostra niewydolność wątroby u dzieci, część I, red. Irena Jankowska, Marek Szymczak, Piotr Kaliciński, Wydawnictwo Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
  Warszawa 2020, ISBN: 978-83-917484-8-0. Książka dostępna w wersji elektronicznej i tradycyjnej (papierowej).

 • Choroby rzadkie, red. Anna Dobrzańska, Łukasz Obrycki, Piotr Socha, wydanie I Media-Press Sp. z o.o., 2020, ISBN978-83-89809-43-8 (autorstwo rozdziałów członków Sekcji Hepatologicznej).

 • Cholestaza u dzieci, red. Irena Jankowska, Piotr Socha, wydanie I Media-Press Sp. z o.o., 2022, ISBN978-83-89809-49-0.

 • A, B, C hepatologii dziecięcej, red. Irena Jankowska, Anna Liberek, Sabina Więcek, wydanie I, Media-Press Sp. z o.o. Przewidywany termin publikacji podręcznika: I kwartał 2023 roku.

 


Zainteresowania Sekcji Hepatologicznej: 

 1. Diagnostyka powiększonej wątroby i śledziony, podwyższonej aktywności „prób wątrobowych”, tj. ALT, AST, GGTP, fosfatazy zasadowej,

 2. Diagnostyka i leczenie żółtaczek, cholestaz,

 3. Diagnostyka i leczenie chorób wątroby uwarunkowanych genetycznie, takich jak uszkodzenie wątroby u dzieci z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, zespołem Alagille’a, mukowiscidozą, niedoborem alfa-1-antytrypsyny, chorobą Wilsona, ARC i innych,

 4. Diagnostyka i leczenie stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, autoimmunologicznego zapalenia wątroby,

 5. Diagnostyka i leczenie stłuszczenia wątroby i zespołu metabolicznego,

 6. Diagnostyka i leczenie kamicy pęcherzyka żółciowego,

 7. Diagnostyka i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności wątroby,

 8. Diagnostyka zmian ogniskowych w wątrobie typu FNH, torbiele, naczyniaki.

 


Sprawozdania z działalności:

Skip to content