Sekcja Hepatologiczna

Przewodnicząca – prof. dr hab. med. Anna Liberek
Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego,
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80–210 Gdańsk 
alib@gumed.edu.pl
tel.: 58 3491247

COPERNICUS PL Szpital św. Wojciecha w Gdańsku – Oddział Pediatryczny
al. Jana Pawła II 50, 80–462 Gdańsk,
tel: 58 7684516

Sekretarz prof. dr hab. med. Irena Jankowska
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania IPCZD,
al. Dzieci Polskich 20, 04–730 Warszawa,
mail: i.jankowska@ipczd.pl; i.m.jankowska@wp.pl
tel.: 22 815 19 94


Cele:

Popularyzacja i pogłębianie wiedzy na temat schorzeń wątroby i dróg żółciowych w populacji pediatrycznej poprzez publikacje medyczne, udział w konferencjach, szkolenia, organizacje konferencji (najbliższa konferencja organizowana wspólnie z Sekcją ds. Zespołu Metabolicznego PTGHIŻD – Postępy w hepatologii dziecięcej, IP–CZD, 16–17 kwietnia 2021 r., Warszawa (on-line).

Karta zgłoszenia na konferencję »  

 


Wytyczne:

 1. Opracowywanie i publikowanie algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych, dotyczących m.in.:
 1. Regularne/coroczne sprawozdania dotyczące tematyki hepatologicznej z ESPGHAN publikowane w „Standardach Medycznych. Pediatrii”.

 2. Wszechstronne opracowanie zagadnień z zakresu hepatologii dziecięcej w podręczniku Gastroenterologia dziecięca.

 3. Rzadkie schorzenia hepatologiczne przedstawione w publikacji Choroby Rzadkie, wydawnictwo Standardy Medyczne, wyd. I, Warszawa 2020.

 


Współpraca i badania:

 1. Zastosowanie sekwencjonowania całoeksomowego w diagnostyce rzadkich chorób cholestatycznych wątroby. Grant młodego naukowca, dra n. med. Patryka Lipińskiego, pod kierunkiem Ireny Jankowskiej.

 2. NAPPED study (Natural Course and Prognosis of PFIC and Effect of Biliary Diversion) – współpraca.

  Henkjan Verkade – Department of Paediatrics, University of Groningen, Beatrix Children’s Hospital/University Medical Center, Groningen, The Netherlands I Daan Wessel – Faculty of Medical Sciences, University of Groningen, Groningen, The Netherlands.

  Zespól badawczy: prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska (główny badacz), dr n. med. Piotr Czubkowski , dr n. med. Patryk Lipiński.

 3. Global ALagille Alliance (GALA) study group (Clinical Features and Natural History of Alagille syndrome patients). Współpraca: Binita M. Kamath, Bettina Hansen, Corey Forster, Shannon Vandriel.

  Zespól badawczy: prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, dr n.med. Dorota Gliwicz, dr n. med. Piotr Czubkowski.

 4. Współpraca z prof. Bull – San Francisco i prof. Thompsonem (UK) dot. cholestazy o nieustalonej etiologii.
  Zespól badawczy: prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska, prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, dr n. med. Piotr Czubkowski

 


Wydarzenia:

 


Zainteresowania Sekcji Hepatologicznej: 

 1. Diagnostyka powiększonej wątroby i śledziony, podwyższonej aktywności „prób wątrobowych”, tj. ALT, AST, GGTP, fosfatazy zasadowej,

 2. Diagnostyka i leczenie żółtaczek, cholestaz,

 3. Diagnostyka i leczenie chorób wątroby uwarunkowanych genetycznie, takich jak uszkodzenie wątroby u dzieci z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, zespołem Alagille’a, mukowiscidozą, niedoborem alfa-1-antytrypsyny, chorobą Wilsona, ARC i innych,

 4. Diagnostyka i leczenie stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, autoimmunologicznego zapalenia wątroby,

 5. Diagnostyka i leczenie stłuszczenia wątroby i zespołu metabolicznego,

 6. Diagnostyka i leczenie kamicy pęcherzyka żółciowego,

 7. Diagnostyka i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności wątroby,

 8. Diagnostyka zmian ogniskowych w wątrobie typu FNH, torbiele, naczyniaki.

 


Sprawozdania z działalności:

Wielkość fontu
Kontrast