Sekcja Motoryczna

Przewodniczący – Prof dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50.
ewa.toporowska-kowalska@umed.lodz.pl

Sekretarz – Dr n. med. Marcin Banasiuk

Klinika Gastroenterologii i Żywienia
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 


Cele:

Głównym celem działalności sekcji jest skupianie klinicystów i badaczy zajmujących się motoryką górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego, neurogastroneterologią oraz tematyką czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego. Organizowane warsztaty praktyczne i planowane spotkania członków sekcji mają służyć pogłębianiu wiedzy oraz być płaszczyzną do wymiany wzajemnych doświadczeń i ujednolicania metodologii badań z wykorzystaniem najnowszych technik diagnostycznych, takich jak manometria wysokiej rozdzielczości czy pH-impedancja przełykowa. Wypracowanie jednolitych standardów diagnostyczno-terapeutycznych pozwoli na tworzenie wieloośrodkowych projektów naukowo-badawczych oraz rozpropagowanie zagadnień z kręgu zaburzeń motorycznych przewodu pokarmowego wśród szerszego grona klinicystów różnych specjalizacji. 

 


Wytyczne:

 1. Kryteria rzymskie IV u dzieci:
 1. Achalazja
 1. GERD
 1. Wytyczne czynnościowej diagnostyki anorektalnej

 


Współpraca i badania:

 1. Współudział w międzynarodowym projekcie unifikującym standardy diagnostyki czynnościowej: „United European Gastroenterology Dissemination of Guidelines Grant: European Gastrointestinal Motility Hub” 2018–2021.

 2. Badania naukowe w toku:
 • Ocena czynności odbytu za pomocą manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości u dzieci z chorobami czynnościowymi dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
 • Ocena przydatności testu wypierania balonika oraz manometrii anorektalnej 3D u dzieci z zaparciem czynnościowym.

 


Przydatne linki:

 1. https://www.esnm.eu/
 2. https://www.idigest.ch/
 3. https://www.laborie.com/health-care-professionals/education/gastroenterology
 4. https://theromefoundation.org

Wszystkich czujących niedosyt wiedzy gorąco zachęcamy do zapoznania się z najnowszą edycją klasyfikacji zaburzeń motoryki przełyku (klasyfikacji Chicago), której 4. odsłona została właśnie opublikowana w „Neurogastroenterology and Motility” (Yadlapati R. i wsp.: „Neurogastroenterology & Motility”, 2021; 33: e14058. doi: 10.1111/nmo.14058. PMID: 33373111). Bardzo ciekawie prezentują się również dodatkowe prace komentujące techniczne aspekty diagnostyki wybranych pierwotnych zaburzeń motoryki w świetle nowej edycji klasyfikacji (Roman S. i wsp., [w:] „Neurogastroenterology & Motility”, 2021. doi: 10.1111/nmo.14119. PMID: 33666299 oraz Kahrilas P.J. i wsp., [w:] „Neurogastroenterology & Motility”, 2021. doi: 10.1111/nmo.14113. PMID: 33655610). 

 


Wydarzenia:

 • II Wiosenne warsztaty manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D u dzieci. (12 kwietnia 2019 r., Warszawa).
 • „High-resolution manometry in children” w ramach „Pediatric Endoscopy School” (12 września 2019 r., Mińsk, Białoruś).

W planach (terminy i miejsca spotkań w trakcie ustalania):

 • Kolejna edycja warsztatów manometrii wysokiej rozdzielczości
 • Warsztaty praktyczne z zakresu pH-impedancji przełykowej

 


Sprawozdania z działalności: 

Skip to content