Sekcja Trzustkowa

Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
Klinika Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,
ul. Rzgowska 281/289, 93–338 Łódź
mail: elzbieta.czkwianianc@iczmp.edu.pl

Sekretarz – Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
mail: G.Oracz@IPCZD.PL

 


Cele:

Celem Sekcji Trzustkowej jest propagowanie wiedzy dotyczącej chorób trzustki u dzieci, wyznaczanie standardów postępowania u tych chorych oraz zrzeszanie lekarzy zainteresowanych pankreatologią pediatryczną.

 


Historia:

Sekcja Trzustkowa działa przy PTGHIŻD od wielu lat. Ojcami założycielami sekcji byli wybitni pankreatolodzy: prof. Jerzy Socha oraz prof. Wojciech Cichy. Sekcja skupia lekarzy gastroenterologów dziecięcych zainteresowanych chorobami trzustki u dzieci, a w szczególności mukowiscydozą i zapaleniami trzustki. Członkowie sekcji brali udział w tworzeniu polskich i europejskich zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia mukowiscydozy oraz zapaleń trzustki u dzieci.

 


Wytyczne:

 1. Párniczky A., Abu-El-Haija M., Husain S., Lowe M., Oracz G., Sahin-Tóth M., Szabó F.K., Uc A., Wilschanski M., Witt H., Czakó L., Grammatikopoulos T., Rasmussen I.C., Sutton R., Hegyi P.: EPC/HPSG evidence-based guidelines for the management of pediatric pancreatitis, [w:] „Pancreatology”, Mar., 18 (2), 2018, ss.: 146–160.

 2. Kadaj-Lipka R., Lipiński M., Adrych K., Durlik M., Gąsiorowska A., Jarosz M., Jurkowska G., Małecka-Panas E., Oracz G., Rosołowski M., Skrzydło-Radomańska B., Talar-Wojnarowska R., Rydzewska G.: Diagnostic and therapeutic recommendations for chronic pancreatitis. Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Gastroenterology and the Polish Pancreas Club, [w:] „Przegląd Gastroenterologiczny”, 13 (3), 2018, ss.: 167–181.

 3. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Best Practice guidelines.

 4. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and adults with cystic fibrosis, [w:] „Clinical Nutrition”,  Jun., 35 (3), 2016, ss.: 557–577.
   

Rekomendacje:

 1. Classification of Acute Pancreatitis in the Pediatric Population: Clinical Report From the NASPGHAN Pancreas Committee 
   
 2. Nutritional Considerations in Pediatric Pancreatitis A Position Paper from the NASPGHAN Pancreas Committee and ESPGHAN Cystic Fibros
    
 3. Updates in Pediatric Pancreatology Proceedings of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutriti
   
 4. The Roles of Endoscopic Ultrasound and Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in the Evaluation and Treatment of Chronic Pancreatitis in Children A Position Paper From the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Pancreas Committee
   
 5. Europejskie rekomendacje dotyczące chorób IgG4 zależnych: European Guideline on IgG4‐related digestive disease – UEG and SGF evidence‐based recommendations, [w:] „United European Gastroenterology Journal”

 


Współpraca i badania:

 1. Wielośrodkowa współpraca: IP CZD, IMiDZ, WUM i Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – badania nad genetycznym podłożem zapaleń trzustki, wspólne projekty, wspólne granty.

 2. Współpraca z prof. H. Wittem, Department for Paediatrics, Technical University, Monachium – badania genetyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki – odkrycie genu karboksypeptydazy A1 (CPA1) powodującego zapalenia trzustki, odkrycie nowego genu, którego mutacje odpowiadają za zapalenie trzustki – wyniki są w trakcie przygotowania do publikacji.

 3. Współpraca z prof. M. Sahinem-Tothem, wcześniej Department of Molecular and Cell Biology, Boston University, Stany Zjednoczone, obecnie University of California, Los Angeles, Stany Zjednoczone – genetyczne podłoże zapaleń trzustki u dzieci, rodzinne zapalenie trzustki.

 4. Współpraca z prof. Aliye Uc, University of Iowa, Stany Zjednoczone – badania nad bólem u dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki.

 5. Współpraca z prof. Andersem Moldenem, Uniwersytet w Bergen, Norwegia – genetyczne podłoże zapaleń trzustki u dzieci, w szczególności badania nad genem CEL-HYB.

 6. Współpraca z prof. Jonhasem Rosendhalem, Uniwersytet w Halle, Niemcy (badania genetyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki – odkrycie nowego genu, którego mutacje odpowiadają za zapalenie trzustki – wyniki są w trakcie przygotowania do publikacji, autoimmunologiczne zapalenia trzustki).

 7. Współpraca z Marcusem Lerchem, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin. Abteilung Gastroenterologie, Endokrinologie und Ernährungsmedizin, Uniwersytet w Greifswaldzie  – badania nad rodzinnym zapaleniem trzustki.

 8. Vinciane Rebours, Beaujon Hospital, Clichy, Francja – badania nad rodzinnym zapaleniem trzustki.

 


Przydatne linki:

 


Wydarzenia:

 


Sprawozdania z działalności:

Skip to content