Sekcja Zespołu Metabolicznego

Przewodniczący – prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
mail: Dariusz.Lebensztejn@umb.edu.pl

Sekretarz – dr n. med. Wojciech Jańczyk
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii,
Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
mail: w.janczyk@IPCZD.pl

  


Cele:

Głównym celem działalności sekcji jest wyznaczanie celów badawczych w zakresie epidemiologii, diagnostyki i leczenia niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD) jako specyficznej manifestacji zespołu metabolicznego, diagnostyki i leczenia innych wybranych przewlekłych chorób wątroby, epidemiologii, etiologii i leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego, a także współpraca badawcza oraz przygotowanie projektów badawczych i ich realizacja.

Cele dodatkowe: szkolenia w zakresie problematyki dotyczącej zespołu metabolicznego i NAFLD, przewlekłych chorób wątroby oraz kamicy pęcherzyka żółciowego; przygotowywanie prac oryginalnych i poglądowych.

 


Historia:

Sekcja ds. Zespołu Metabolicznego w Gastroenterologii Dziecięcej powstała w 2006 roku. Pierwszym przewodniczącym  sekcji został prof. Piotr Socha, który pełnił tę funkcję przez 2 kadencje (20062010). Kolejnymi przewodniczącymi sekcji byli: prof. Dariusz Lebensztejn (20102014) i dr Wojciech Jańczyk (20142018). W 2018 roku prof. Dariusz Lebensztejn został ponownie wybrany do pełnienia funkcji przewodniczącego sekcji (kadencja: 20182021). 

 


Współpraca i badania:

Prowadzone są badania:

  • dotyczące oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby nieinwazyjną metodą elastografii dynamicznej Fibroscan® u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, chorobą Wilsona oraz innymi przewlekłymi chorobami wątroby (IPCZD Warszawa, UM Białystok),
  • dotyczące genetycznego tła włóknienia i stłuszczenia wątroby u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, chorobą Wilsona oraz innymi przewlekłymi chorobami wątroby (IPCZD Warszawa),
  • dotyczące genetycznych uwarunkowań kamicy żółciowej (IPCZD Warszawa, UM Białystok, SUM Katowice),
  • dotyczące roli: adipokin, hepatokin, miokin, ceramidów i kwasów tłuszczowych w patogenezie NAFLD (UM Białystok),
  • dotyczące oceny surowiczych biomarkerów włóknienia wątroby u dzieci z NAFLD (UM Białystok),
  • dotyczące przesiewowego badania w kierunku deficytu lizosomalnej kwaśnej lipazy wśród pacjentów z grup ryzyka (IPCZD Warszawa).

 


Wydarzenia: 

W dniach 1617 kwietnia 2021 r. odbędzie się w IP–CZD w Warszawie (on-line) Konferencja Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci: Postępy w hepatologii dziecięcej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej konferencji naukowo-szkoleniowej. Karta zgłoszenia na konferencję » 

 


Sprawozdania z działalności:

Wielkość fontu
Kontrast