Sekcja Zespołu Metabolicznego

Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Email: P.Socha@IPCZD.PL

Sekretarz – dr n. med. Wojciech Jańczyk
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii,
Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” 
Aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
mail: w.janczyk@IPCZD.pl

  


Cele:

Głównym celem działalności sekcji jest wyznaczanie celów badawczych w zakresie epidemiologii, diagnostyki i leczenia niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD) jako specyficznej manifestacji zespołu metabolicznego, diagnostyki i leczenia innych wybranych przewlekłych chorób wątroby, epidemiologii, etiologii i leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego, a także współpraca badawcza oraz przygotowanie projektów badawczych i ich realizacja.

Cele dodatkowe: szkolenia w zakresie problematyki dotyczącej zespołu metabolicznego i NAFLD, przewlekłych chorób wątroby oraz kamicy pęcherzyka żółciowego; przygotowywanie prac oryginalnych i poglądowych.

 


Historia:

Sekcja ds. Zespołu Metabolicznego w Gastroenterologii Dziecięcej powstała w 2006 roku. Pierwszym przewodniczącym  sekcji został prof. Piotr Socha, który pełnił tę funkcję przez 2 kadencje (20062010). Kolejnymi przewodniczącymi sekcji byli: prof. Dariusz Lebensztejn (20102014) i dr Wojciech Jańczyk (20142018). W 2018 roku prof. Dariusz Lebensztejn został ponownie wybrany do pełnienia funkcji przewodniczącego sekcji (kadencja: 20182021). 

 


Współpraca i badania:

Prowadzone są badania:

 • dotyczące oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby nieinwazyjną metodą elastografii dynamicznej Fibroscan® u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, chorobą Wilsona oraz innymi przewlekłymi chorobami wątroby (IPCZD Warszawa, UM Białystok),
 • dotyczące genetycznego tła włóknienia i stłuszczenia wątroby u pacjentów z niealkoholową chorobą stłuszczeniową wątroby, chorobą Wilsona oraz innymi przewlekłymi chorobami wątroby (IPCZD Warszawa),
 • dotyczące genetycznych uwarunkowań kamicy żółciowej (IPCZD Warszawa, UM Białystok, SUM Katowice),
 • dotyczące roli: adipokin, hepatokin, miokin, ceramidów i kwasów tłuszczowych w patogenezie NAFLD (UM Białystok),
 • dotyczące oceny surowiczych biomarkerów włóknienia wątroby u dzieci z NAFLD (UM Białystok),
 • dotyczące przesiewowego badania w kierunku deficytu lizosomalnej kwaśnej lipazy wśród pacjentów z grup ryzyka (IPCZD Warszawa).

 


Publikacje:

 1. Trojanek J.B., Michałkiewicz J., Grzywa-Czuba R., Jańczyk W., Gackowska L., Kubiszewska I., Helmin-Basa A., Wierzbicka-Rucińska A., Szalecki M., Socha P.: Expression of Matrix Metalloproteinases and Their Tissue Inhibitors in Peripheral Blood Leukocytes and Plasma of Children with Nonalcoholic Fatty Liver Disease, [w:] „Mediators of Inflammation”, 2020, Sep. 10; 2020: 8327945.
   
 2. Vos M.B., Dimick-Santos L., Mehta R., Omokaro S.O., Taminiau J., Schabel E., Kleiner D.E., Szitanyi P., Socha P., Schwimmer J.B., Noviello S., Silberg D.G., Torstenson R., Miller V., Lavine J.E.; Liver Forum Pediatric Working Group: Factors to Consider in Development of Drugs for Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease., [w:] „Gastroenterology”, 2019, Dec; 157 (6), ss.: 1448–1456.
   
 3. Dereń K., Weghuber D., Caroli M., Koletzko B., Thivel D., Frelut M.L., Socha P., Grossman Z., Hadjipanayis A., Wyszyńska J., Mazur A.: Consumption of Sugar-Sweetened Beverages in Paediatric Age: A Position Paper of the European Academy of Paediatrics and the European Childhood Obesity Group., [w:] „Annals of Nutrition and Metabolism”, 2019; 74 (4), ss.: 296–302.
   
 4. Hellmuth C., Kirchberg F.F., Brandt S., Moß A., Walter V., Rothenbacher D., Brenner H., Grote V., Gruszfeld D., Socha P., Closa-Monasterolo R., Escribano J., Luque V., Verduci E., Mariani B., Langhendries J.P., Poncelet P., Heinrich J., Lehmann I., Standl M., Uhl O., Koletzko B., Thiering E., Wabitsch M.: An individual participant data meta-analysis on metabolomics profiles for obesity and insulin resistance in European children., [w:] „Scientific Reports”, 2019, Mar. 25; 9(1), s.: 50–53.
   
 5. Bobrus-Chociej A., Wasilewska N., Harasim-Symbor E., Flisiak-Jackiewicz M., Wojtkowska M., Chabowski A., Lebensztejn D.: Lack of change in serum sCD36 concentration in children with non-alcoholic fatty liver disease – A preliminary study., [w:] „Advances in Medical Sciences”, 2021, Mar. 1; 66 (1), ss.: 35–40.
   
 6. Zdanowicz K., Białokoz-Kalinowska I., Lebensztejn D.M.: Non-alcoholic fatty liver disease in non-obese children., [w:] „Hong Kong Medical Journal”, 2020, Oct.; 26 (5), ss.: 459–462.
   
 7. Zdanowicz K., Ryzko J., Bobrus-Chociej A., Wojtkowska M., Lebensztejn D.M.: The role of chemerin in the pathogenesis of cholelithiasis in children and adolescents, [w:] „Journal of Paediatrics and Child Health”, 2020, Oct. 11. doi: 10.1111/jpc.15223.
   
 8. Bobrus-Chociej A., Wasilewska N., Flisiak-Jackiewicz M., Lebensztejn D.: Cardiovascular Risk in Children with Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD), [w:] „Current Pediatric Reviews”, 2020; 16 (4), ss.: 294–297.
   
 9. Flisiak-Jackiewicz M., Bobrus-Chociej A., Wasilewska N., Tarasow E., Wojtkowska M., Lebensztejn D.M.: Can hepatokines be regarded as novel non-invasive serum biomarkers of intrahepatic lipid content in obese children?, [w:] „Advances in Medical Sciences”, 2019, Sep.; 64 (2), ss.: 280–284.
   
 10. Flisiak-Jackiewicz M., Lebensztejn D.M.: Update on pathogenesis, diagnostics and therapy of nonalcoholic fatty liver disease in children, [w:] „Journal of Clinical and Experimental Hepatology”, 2019, Mar.; 5 (1), ss.: 11–21.
   
 11. Flisiak-Jackiewicz M., Bobrus-Chociej A., Wasilewska N., Lebensztejn D.M.: From Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) to Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease (MAFLD)—New Terminology in Pediatric Patients as a Step in Good Scientific Direction?, [w:] „Journal of Clinical Medicine”, 2021, 10 (5), s. 924.
   
 12. Lebensztejn D.M.: Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci, [w:] „Gastroenterologia Praktyczna”, 2020, 12 (1), ss.: 49–53.
   
 13. Wasilewska N., Lebensztejn D.M.: Nonalcoholic fatty liver disease and lipotoxicity, [w:] „Journal of Clinical and Experimental Hepatology ”, 2021 (in press).

 


Wydarzenia: 

W dniach 1617 kwietnia 2021 r. odbędzie się w IP–CZD w Warszawie (on-line) Konferencja Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci: Postępy w hepatologii dziecięcej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej konferencji naukowo-szkoleniowej. Karta zgłoszenia na konferencję » 

 


Sprawozdania z działalności:

Skip to content