Ukonstytuowanie się Zarządu Głównego PTGHiŻD wybranego na kadencję 2023-2026

W dniu 11 stycznia 2023 roku ukonstytuował się Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (kadencja 2023-2026). Ustalono, że funkcję wiceprezesa będzie pełnił prof. Jarosław Kierkuś, sekretarza – dr hab. Urszula Daniluk a
funkcję skarbnika prof. Grzegorz Oracz. Funkcje członków Zarządu Głównego będą pełnić:
prof. Anna Szaflarska-Popławska, dr Paulina Krawiec i dr Jan Nowak.


Powrót


Skip to content