Konferencje i szkolenia w Polsce

Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach szpitalnych i domowych
Termin: 24-25.02.2023 r.

Miejsce wydarzenia: spotkanie ON-LINE


Gastro Aktualności 2023
Termin: 31.03-01.04.2023 r.
Miejsce wydarzenia: Warszawa


Gastro Raport Wrocław
Termin: 14-15.04.2023 r.
Miejsce wydarzenia: Wrocław


Nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci i dorosłych – podobieństwa, odrębności i wspólne cele w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznymGastro Aktualności 2023
Termin: 21.04.2023 r.
Miejsce wydarzenia: Łódź


Szkoła Letnia ESPGHAN
Termin: 04-07.05.2023r.
Miejsce wydarzenia: Rzeszów


Krakowskie Rozmaitości Gastroenterologiczne
Termin: 19–20.05.2023 r.
Miejsce wydarzenia: Kraków


Zjazd Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
Termin: 25-27.05.2023 r.
Miejsce wydarzenia: Katowice


Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne
Termin: 03-04.06.2023 r.
Miejsce wydarzenia: Warszawa


XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Termin: 15-17.06.2023 r.

Miejsce wydarzenia: Gdańsk


XX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Termin: 28-30.09.2023 r.

Miejsce wydarzenia: Łódź


XXII Krajowa Konferencję Szkoleniowa – Jesień pediatryczna
Termin: 29–30.09.2023 r.

Miejsce wydarzenia: Kraków


Warsaw Live Endoscopy
Termin: 06.10.2023 r.
Miejsce wydarzenia: Warszawa


Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach szpitalnych i domowych
Termin: 17-18.11.2023 r.
Miejsce wydarzenia: spotkanie ON-LINE


Kujawsko-Pomorski Dzień Gastroenterologiczny
Termin: 25.11.2023 r.
Miejsce wydarzenia: online


XVII Postępy w Gastroenterologii
Termin: 08-09.12.2023 r.

Miejsce wydarzenia: Poznań

Skip to content