Konferencje i szkolenia w Polsce | 2022/23

25–26 listopada 2022 r.
XIV Warszawskie Forum Żywieniowe
formuła on-line
__________________________________________________________________________________

18-19 listopada 2022 r.
47. Ogólnopolskie Dni Endoskopowe
Katowice

__________________________________________________________________________________

9–10 grudnia 2022 r.
XVI Konferencja Postępy w Gastroenterologii
Poznań

_________________________________________________________________________________

19–20 maja 2023 r.
Krakowskie Rozmaitości Gastroenterologiczne
Kraków

__________________________________________________________________________________

28–30 września 2023 r.
XX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
Łódź

Skip to content