Zaproszenie do badania wieloośrodkowego

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeprowadzenia retrospektywnej analizy wieloośrodkowej dotyczącej częstości występowania i etiologii patologii trzustki u dzieci z rozpoznaną nieswoistą chorobą zapalną jelita (NChZJ). 

Aktualnie na podstawie wstępnych danych z 3 ośrodków pediatrycznych udało się zebrać 46 pacjentów ze współistniejącą patologią trzustki rozpoznaną w ciągu 3 lat od rozpoznania NChZJ. Wyniki tej wstępnej analizy zostaną zaprezentowane na zjeździe PTGHiŻDz w Katowicach. Na podstawie uzyskanych wyników chcielibyśmy przygotować publikację z uwzględnieniem współautorstwa wszystkich pediatrycznych ośrodków gastrologicznych, które wyrażą zgodę na udział w badaniu.

W celu otrzymania szczegółowych informacji na temat danych potrzebnych do analizy, bardzo proszę o kontakt na adres urszula.daniluk@umb.edu.pl.

 

Z poważaniem,
Dr n. med.  Urszula Daniluk
Prof. dr hab. med. Dariusz Lebensztejn
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Powrót


Skip to content