Żegnamy Profesor Marię Goncerzewicz

W dniu 5 grudnia 2020 roku zmarła Pani Profesor Maria Goncerzewicz. Twórca i pierwszy Dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Prof. Maria Goncerzewicz urodziła się 28 sierpnia 1917r. w Brzeźnicy (pow. Radomsko) w ziemiańskiej rodzinie Sukienników. Ukończyła Gimnazjum Humanistyczne w Częstochowie i w maju 1937 r. otrzymała świadectwo dojrzałości. We wrześniu 1939 roku wyjechała do Warszawy, by przystąpić do egzaminu wstępnego na Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej ale Jej plany pokrzyżował wybuch wojny we wrześniu 1939 roku. Okres okupacji spędziła w Warszawie, pracując w Polskim Domu Handlowym, gdzie poznała swojego przyszłego męża, studenta prawa, który przybył do stolicy z Poznania.

We wrześniu 1943 r. rozpoczęła studia na tajnych kompletach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po wojnie zamieszkała w Poznaniu, gdzie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego 2 maja 1949 r. uzyskała dyplom lekarza.

Początkowo pracowała jako lekarz w Poradni Rejonowej w dzielnicy Wilda a w 1950 roku została przyjęta w szeregi pracowników naukowo-dydaktycznych Kliniki Pediatrii AM w Poznaniu, gdzie zatrudniona była w lecznictwie dziecięcym.

W 1953 r. uzyskała specjalizację z pediatrii, a w 1972 z zakresu medycyny szkolnej. W 1956 r. została specjalistą  wojewódzkim ds. pediatrii i medycyny dla województwa zielonogórskiego.

W marcu 1976 powołano prof. dr hab. n. med. Marię Goncerzewicz na stanowisko Dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka.  Idea powstania Centrum Zdrowia Dziecka powstała  w latach 60. XX wieku, kiedy to Ewa Szelburg-Zarembina wraz z Seweryną Szmaglewską zaproponowały upamiętnienie w wyjątkowy sposób wszystkich dzieci zabitych podczas II wojny światowej, poprzez budowę szpitala dziecięcego. Ten wspaniały pomysł stał się rzeczywistością i 15 października 1977 r., Prof. Maria Goncerzewicz uroczyście powitała pierwszych pacjentów.

Przez lata powołana Rada Naukowa składająca się z wielu wybitnych specjalistów nauk medycznych, opracowała pod kierunkiem prof. Marii Goncerzewicz koncepcję utworzenia wysokospecjalistycznych oddziałów i przychodni oraz wielodyscyplinarnych zespołów leczniczo-badawczych, co stworzyło podwaliny do powstania w przyszłości instytutu naukowo-badawczego.

   
maria_goncerzewiczprof. Maria Goncerzewicz / fot. Centrum Zdrowia Dziecka

Pani Prof. Maria Goncerzewicz w swojej wizji  tworzenia CZD dużą  uwagę przywiązywała do stworzenia silnej i nowoczesnej bazy diagnostycznej,  dającej w efekcie skok cywilizacyjny w  unowocześnianiu procesu diagnostycznego.

Pełniąc obowiązki Dyrektora, nie zrezygnowała z pracy lekarza, m.in. w latach 80. wykonywała „działalność usługowo-leczniczą” jako konsultant w Poradni Genetycznej, a następnie jako konsultant w Poradni Gastroenterologicznej.

Profesor Maria Goncerzewicz 30 września 1990 r. zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka. Podczas Obchodów XX-lecia CZD, które odbyły się 28.11.1997 r., otrzymała Krzyż Komandorski z Gwiazdą.

Mimo odejścia na emeryturę Profesor Maria Goncerzewicz brała przez lata czynny udział w życiu szpitala, służąc radą kolejnym Dyrektorom.

Wśród osiągnięć naukowych, w opublikowanych ponad 300 prac na wyróżnienie zasługują badania białka CRP w ocenie stanów zapalnych, które znalazły powszechne zastosowanie jako test diagnostyczny w badaniu aktywności procesu zapalnego. W latach 60. jako pierwsza w Polsce rozpoczęła badania nad etiopatogenezą fenyloketonurii, obejmujące badania genetyczne dzieci podejrzanych o tę chorobę. Podniesienie wiedzy o tej chorobie stało się powodem wprowadzenia skriningu u noworodków, który stosowany jest obecnie.

Doświadczenie zdobywała również w szpitalach dziecięcych na całym świecie, m.in.: we Francji, Rumunii, na Węgrzech, w Szwecji, w ówczesnym RFN oraz w USA. Bogate doświadczenie zaowocowało powoływaniem Pani Profesor na funkcje kierownicze: w 1968 r. na stanowisko Kierownika Zakładu Propedeutyki Pediatrii AM w Poznaniu, w 1970 r. na zastępcę Dyrektora Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, a 16 marca 1976 r. stanowisko dyrektora Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Odszedł wspaniały lekarz pediatra, naukowiec, organizator, ale przede wszystkim człowiek wielkiego serca.


Powrót


Skip to content