Konkurs na najlepsze oryginalne publikacje naukowe członków PTGHiŻD.

Szanowni Członkowie PTGHiŻD

Zarząd Główny PTGHiŻD ogłasza kolejny konkurs na najlepsze oryginalne publikacje naukowe członków naszego Towarzystwa. Publikacje zgłoszone na konkurs muszą spełniać wymogi zawarte w regulaminie przyznawania nagród naukowych PTGHiŻD. Zwracamy się z prośbą o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z publikacją/publikacjami w wersji elektronicznej (PDF) opublikowanymi przez czynnych członków Towarzystwa w latach 2022-2023 na adres sekretarza ZG PTGHiŻD dr hab. Urszuli Daniluk (e-mail: ula.daniluk@wp.pl). Termin zgłoszenia upływa 29 lutego 2024 roku.

Z poważaniem,

Dariusz Lebensztejn
Prezes ZG PTGHiŻD

Urszula Daniluk
Sekretarz ZG PTGHiŻD


Powrót


Skip to content