Sekcja Żywieniowa

Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Klinika Pediatrii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 63a , 02-091 Warszawa
Email: szajewska@gmail.com


Sekretarz – Dr n. med. Łukasz Dembiński
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 63a , 02-091 Warszawa
Email: lukaszdembinski@gmail.com

 


Cele:

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na kondycję oraz rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Nie tylko zapewnia jego optymalny rozwój, pozwala osiągnąć genetycznie uwarunkowany potencjał wzrostowy oraz poziom inteligencji, ale również zapobiega wystąpieniu niektórych chorób cywilizacyjnych, takich jak: otyłość, cukrzyca, osteoporoza, miażdżyca, alergia, nowotwory, lub przynajmniej warunkuje łagodniejszy ich przebieg w życiu dorosłym. W przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie właściwe żywienie warunkuje optymalny start w życie.

Mając na uwadze, że wiedza na temat żywienia dzieci to podstawowe narzędzie w rękach każdego pediatry i neonatologa, celem Sekcji Żywieniowej PTGHiŻD jest rozpowszechnianie aktualnej wiedzy dotyczącej żywienia w pediatrii, poprzez:

 • aktualizację polskich wytycznych i stanowisk ekspertów w zakresie żywienia dzieci i niemowląt,
 • opracowywanie i podsumowywanie wytycznych i stanowisk ekspertów opublikowanych przez Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP),
 • prezentację aktualnych wytycznych, nowych badań podczas sesji Sekcji Żywieniowej na Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,
 • organizację warsztatów z zakresu żywienia niemowląt i dzieci w ramach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,
 • aktywny udział w międzynarodowych zjazdach i konferencjach.

 


Wytyczne:

 1. Żywienie dzieci. Wytyczne i stanowiska towarzystw naukowych 2006–2012, red. H. Szajewska, A. Rybak, [w:] „Standardy Medyczne. Pediatria”, 10, 1: Suplement 2, 2013.

 2. Szajewska H., Horvath A., Rybak A., Socha P.: Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci [w:] „Standardy Medyczne. Pediatria”, t. 13, 2016, ss.: 9–24.

 3. Szajewska H., Socha P., Horvath A., Rybak A., Dobrzańska A., Borszewska-Kornacka M.K., Chybicka A., Czerwionka-Szaflarska M., Gajewska D., Helwich E., Książyk J., Mojska H., Stolarczyk A., Weker H.: Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, [w:] „Standardy Medyczne. Pediatria”, t. 11, 2014, ss.: 225–230.

 4. Wiernicka A., Kierkuś J., Książyk J., Albrecht P., Szczepański M., Piwczyńska K., Szlagatys-Sidorkiewicz A., Szaflarska-Popławska A., Socha P. i współp.: Zasady żywienia dojelitowego dzieci. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, [w:] „Standardy Medyczne. Pediatria”.

 5. Choroby przewodu pokarmowego i żywienie dzieci. Wytyczne i stanowiska międzynarodowych towarzystw naukowych 2016–2019, [w:] „Standardy Medyczne. Pediatria”, Suplement, 2019. 

 6. Dziechciarz P., Horvath A., Socha P., Gajewska D,. Rachtan-Janicka J., Mazur A., Kułaga Z.: Cukry w żywieniu dzieci i młodzieży. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, [w:] „Standardy Medyczne. Pediatria”, nr 5, 2019.

 


Współpraca i badania:

Projekty w trakcie organizacji:

 • Stanowisko ekspertów pod patronatem PTGHiŻD oraz PTD i Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN pt.: Diety szpitalne: przegląd piśmiennictwa, opracowanie schematu wdrażania diety specjalistycznej, określenie wymogów żywieniowych dla poszczególnych diet,
 • Ocena i monitorowanie stanu odżywienia pacjentów szpitalnych: metody, narzędzia, schemat postępowania podczas hospitalizacji.

 


Wydarzenia:

 • Konferencja Standardy gastroenterologiczne, hepatologiczne i żywieniowe w praktyce lekarza rodzinnego i  pediatry (24–25 listopada 2017 r., Warszawa),
 • Warsztaty „Metodologia badań oceniających żywienie dzieci” pod kierunkiem prof. Lidii Wądołowskiej
 • Zjazd PTGHiŻD (Lublin 2018):
  • Neurological Impairments in Pediatric Feeding Disorders: Special Considerations for Clinical Assessment & Treatment (Zaburzenia karmienia u dzieci ze schorzeniami neurologicznymi: wskazówki praktyczne dotyczące oceny pacjenta i leczenia) – prof. Alan Silverman,
  • Zalecenia spożycia soków i cukru u dzieci – prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska,
  • Żywienie w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego – dr n. med. Anna Bannon, prof. dr hab. n. med. Piotr Socha,
  • Czy wiesz, jak zlecić dietę specjalistyczną – dr inż. Danuta Gajewska.
 • Warsztaty Sekcji Żywieniowej: Assessment and Management of Paediatric Feeding Disorders: Making the Case for Interdisciplinary Management (Diagnostyka i leczenie zaburzeń karmienia u dzieci: organizacja pracy zespołu interdyscyplinarnego na przykładzie omówienia przypadków) – prof. Alan Silverman, prof. dr hab. n. med. Piotr Socha.

 


Sprawozdania z działalności:

Skip to content