Sekcja Żywieniowa

Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Klinika Pediatrii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 63a , 02-091 Warszawa
Email: szajewska@gmail.com


Sekretarz – Dr n. med. Łukasz Dembiński
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 63a , 02-091 Warszawa
Email: lukaszdembinski@gmail.com

 


Cele:

Prawidłowe żywienie ma ogromny wpływ na kondycję oraz rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Nie tylko zapewnia jego optymalny rozwój, pozwala osiągnąć genetycznie uwarunkowany potencjał wzrostowy oraz poziom inteligencji, ale również zapobiega wystąpieniu niektórych chorób cywilizacyjnych, takich jak: otyłość, cukrzyca, osteoporoza, miażdżyca, alergia, nowotwory, lub przynajmniej warunkuje łagodniejszy ich przebieg w życiu dorosłym. W przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie właściwe żywienie warunkuje optymalny start w życie.

Mając na uwadze, że wiedza na temat żywienia dzieci to podstawowe narzędzie w rękach każdego pediatry i neonatologa, celem Sekcji Żywieniowej PTGHiŻD jest rozpowszechnianie aktualnej wiedzy dotyczącej żywienia w pediatrii, poprzez:

  • aktualizację polskich wytycznych i stanowisk ekspertów w zakresie żywienia dzieci i niemowląt,
  • opracowywanie i podsumowywanie wytycznych i stanowisk ekspertów opublikowanych przez Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) oraz Amerykańską Akademię Pediatrii (AAP),
  • prezentację aktualnych wytycznych, nowych badań podczas sesji Sekcji Żywieniowej na Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,
  • organizację warsztatów z zakresu żywienia niemowląt i dzieci w ramach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci,
  • aktywny udział w międzynarodowych zjazdach i konferencjach.

 


Wytyczne:

  1. Szajewska H., Horvath A., Rybak A., Socha P.: Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne. Pediatria”.2016p13,9–24.

  2. Szajewska H, Socha P, Horvath A. Rybak A, Zalewski B, Nehring-Gugulska M, Mojska H, Czerwionka-Szaflarska M, Gajewska D, Helwich E, Jackowsja T, Książyk J, Lauterbach R, Olczak-Kowlaczyk D, Weker H. Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko PTGHiŻD. Med Prakt Pediatr 2021:1:23–44.

  3. Wiernicka A., Kierkuś J., Książyk J., Albrecht P., Szczepański M., Piwczyńska K., Szlagatys-Sidorkiewicz A., Szaflarska-Popławska A., Socha P. i wsp.Zasady żywienia dojelitowego dzieciStanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiZD). Standardy Medyczne. Pediatria. 2018; 15:507–519.

  4. Rybak A., Kamińska D., Socha P. Choroby przewodu pokarmowego i żywienie dzieci. Wytyczne i stanowiska międzynarodowych towarzystw naukowych 2016–2019. Warszawa: Media-Press, 2019.

  5. Dziechciarz P., Horvath A., Socha P., Gajewska D,. Rachtan-Janicka J., Mazur A., Kułaga Z. Cukry w żywieniu dzieci i młodzieży.Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne. Pediatria. 2019; 5:561–570.

 


Sprawozdania z działalności:

Skip to content