Wiadomości z Sekcji – kwiecień 2021

Pierwszy kwartał roku 2021 to intensywny czas dla wszystkich członków Towarzystwa.  Zachęcamy do zapoznania się z wiadomościami poszczególnych sekcji.

 


Sekcja Alergii Pokarmowej

W 2020 roku Sekcja Alergii Pokarmowej aktywnie uczestniczyła w opracowaniu stanowisk grupy ekspertów dotyczącego roli probiotyków i synbiotyków w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu, które zostały opublikowane w „Standardach Medycznych Pediatrii”:

  1. Szajewska H., Horvath A., Błażowski Ł., Cukrowska B., Czerwionka-Szaflarska M., Feleszko W., Jackowska T., Jarocka-Cyrta E., Kurzawa R.: Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu – stanowisko grupy ekspertów, [w:] „Standardy Medyczne Pediatria” 2020, 17 (6), ss. 733–735.
  2. Szajewska H., Horvath A., Błażowski Ł., Cukrowska B., Feleszko W., Jarocka-Cyrta E., Kurzawa R.: Rola modyfikacji mikrobioty w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu, [w:] „Standardy Medyczne Pediatria” 2020, 17 (6), 737–751.

Na łamach „Standardów Medycznych. Pediatrii”, zostało opublikowane także stanowisko ekspertów dotyczące świadczenia usług medycznych dla dzieci z alergią na pokarmy w czasie pandemii SARS-CoV-2.  

 


Sekcja Celiakalna

Wyniki badania kwestionariuszowego, które wykazało, że średni czas od wystąpienia objawów do ustalenia rozpoznania celiakii wynosi w Polsce 7,3 lat oraz zdecydowaną  poprawę jakości życia pacjentów po wprowadzeniu diety bezglutenowej, zostały opublikowane w „BMC Gastroenterology” w marcu br.

Wyniki wskazują na konieczność zwiększenia świadomości lekarzy, aby ograniczyć opóźnienia ustalenia rozpoznania celiakii. Na stronie ESPGHAN dostępny jest algorytm „Coeliac Disease Diagnostic Tool”.

 


Sekcja Endoskopowa

Zaproszenie do udziału w badaniu. Wkrótce do ośrodków endoskopii przewodu pokarmowego dzieci zostanie rozesłana informacja o badaniu kwestionariuszowym, którego celem jest ocena zróżnicowania zakresu badań i zabiegów endoskopowych wykonywanych u dzieci.

W związku z epidemią SARS-19 zostały opublikowane krajowe i międzynarodowe zalecenia dotyczące zabiegów endoskopowych, które umieszczone są  na stronie Towarzystwa w zakładce COVID-19 i na podstronie sekcji

Na podstronie sekcji zamieszczone są także aktualne rekomendacje, w tym ostatnio opublikowane „Endoscopic diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage (NVUGIH): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline – Update 2021”.

W dniach 4–6 lutego 2021 r. odbyło się 23rd Düsseldorf International Endoscopy Symposium.

Na stronie www.endo-duesseldorf.com w zakładce „Highlights” dostępne są materiały wideo z poprzednich sympozjów do 2020 roku. Materiały z tegorocznego sympozjum dostępne są na razie tylko dla uczestników po zalogowaniu.

Informacje dotyczące nadchodzących webinarów znajdują się na stronie sekcji.

 


Sekcja Hepatologiczna

W dniach 16–17 kwietnia 2021 roku odbędzie się w formie on-line Konferencja Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia DzieciPostępy w Hepatologii Dziecięcej”. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły, karta zgłoszenia i program dostępne na stronie Towarzystwa.

 


Sekcja Motoryczna

W związku z pandemią wiele zaplanowanych przez Sekcję Motoryczną inicjatyw, takich jak kolejna edycja warsztatów manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości czy manometrii przełykowej oraz pH-impedancji przełykowej, zostały na chwilę obecną zawieszone. Trwają prace nad opracowaniem nowej formy warsztatów i wypracowaniem skutecznego modelu warsztatów, który będzie odpowiadał oczekiwaniom.

Tymczasem zachęcamy do odwiedzenia strony projektu EUGIM-Hub, która powstała z inicjatywy International Working Group for Disorders of Gastrointstinal Motility and Function i w ramach której również czynnie uczestniczą członkowie sekcji. Strona została w ostatnim czasie wzbogacona o bardzo ciekawe filmy z zakresu diagnostyki zaburzeń czynnościowych przełyku. Na chwilę obecną zakładka zawierająca materiały dotyczące dzieci jest jeszcze nieaktywna, jednak w przyszłości będzie ona najważniejszym źródłem standardów diagnostycznych.

W ramach wspomnianego projektu spodziewamy się w tym roku sfinalizowania kilku publikacji dotyczących diagnostyki czynnościowej wszystkich odcinków przewodu pokarmowego. Autorami części z tych publikacji są m.in. członkowie sekcji, a zatem nie pozostaje nic innego, jak z niecierpliwością oczekiwać efektów ponad półrocznej pracy. Będą one stanowić punkt wyjścia dalszego rozwoju projektu EUGIM-Hub, który aspiruje do miana najważniejszego źródła rekomendacji diagnostyki zaburzeń czynnościowych osób dorosłych oraz dzieci.

Wszystkich czujących niedosyt wiedzy gorąco zachęcamy do zapoznania się z najnowszą edycją klasyfikacji zaburzeń motoryki przełyku (klasyfikacji Chicago), której 4. odsłona została właśnie opublikowana w „Neurogastroenterology and Motility” (Yadlapati R. i wsp.: „Neurogastroenterology & Motility”, 2021; 33: e14058. doi: 10.1111/nmo.14058. PMID: 33373111). Bardzo ciekawie prezentują się również dodatkowe prace komentujące techniczne aspekty diagnostyki wybranych pierwotnych zaburzeń motoryki w świetle nowej edycji klasyfikacji (Roman S. i wsp., [w:] „Neurogastroenterology & Motility”, 2021. doi: 10.1111/nmo.14119. PMID: 33666299 oraz Kahrilas P.J. i wsp., [w:] „Neurogastroenterology & Motility”, 2021. doi: 10.1111/nmo.14113. PMID: 33655610). 

Gorąco zachęcamy również do uczestnictwa w pierwszej światowej konferencji poświęconej zaburzeniom motoryki u dzieci, która będzie się odbywać w dniach 12–13 kwietnia 2021 r. Z przyczyn epidemiologicznych będzie odbywać się w formie hybrydowej, co jest świetną okazją do zaczerpnięcia najnowszej wiedzy dla wszystkich osób, które z różnych powodów nie mogłyby sobie pozwolić na wyjazd do Australii.

 


Sekcja Trzustkowa

W dniach 9–11 czerwca 2021 r. we włoskiej Weronie odbędzie się  53rd European Pancreatic Club w formie on-line. (do umieszczenia w zakładce Sekcji à Wydarzenia i Wydarzenia Zagraniczne ) Ze względu na pandemię termin przesyłania streszczeń został przesunięty do 5 kwietnia 2021 r. Koszt uczestnictwa w Zjeździe to 50 € dla członków oraz 200 € dla pozostałych. Dla członków Towarzystwa poniżej 35 r.ż. udział w Konferencji jest bezpłatny. W imieniu Zarządu EPC serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe. 

Zapraszamy do oglądania webinaru „Recent advances in pancreatology”, który w dobie epidemii COVID-19 udostępniony jest bezpłatnie przez The Newcastle Upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust  i  Freeman Hospital online. 

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w badaniu pt. Diagnosis and treatment of exocrine pancreatic insufficiency: An international expert survey and case vignette study, które ma na celu poszerzenie wiedzy na temat niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki i organizowane jest przez Dutch Pancreatitis Study Group.

Pod patronatem United European Week i European Pancreatic Club w „United European Gastroenterology Journal” ukazały się europejskie rekomendacje dotyczące chorób IgG4 zależnych: European Guideline on IgG4‐related digestive disease – UEG and SGF evidence‐based recommendations. 

 


Sekcja Zespołu Metabolicznego

W dniach 16–17 kwietnia 2021 roku odbędzie się (on-line) Konferencja Sekcji Hepatologicznej i Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci „Postępy w Hepatologii Dziecięcej”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej konferencji naukowo-szkoleniowej. Szczegóły na stronie Towarzystwa.

Członkowie Sekcji ds. Zespołu Metabolicznego są również członkami innych sekcji PTGHiŻD, a co się z tym wiąże autorami wielu publikacji z zakresu gastroenterologii, hepatologii i żywienia dzieci. Najnowsze publikacje członków sekcji z lat 2019–2021 z zakresu działalności sekcji zamieszone są stronie Towarzystwa. Zachęcamy do zapoznania się z ich lekturą. 

 


Sekcja Żywienia

Sekcja Żywienia PTGHiŻD wraz z grupą ekspertów w zakresie żywienia i dietetyki, pediatrii, gastroenterologii, neonatologii i stomatologii opublikowała stanowisko Towarzystwa dotyczące zasad żywienia zdrowych niemowląt

Dokument jest aktualizacją dwóch wcześniejszych stanowisk (z 2014 roku dotyczącego żywienia zdrowych niemowląt oraz 2016 roku dotyczącego karmienia piersią) i podsumowaniem zaleceń doty­czących żywienia zdrowych, urodzonych o czasie niemowląt.  

Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich grup zawodowych sprawujących opiekę nad dzieckiem do 1. roku życia oraz dla rodziców/opiekunów. Zalecenia opracowano na drodze adaptacji do polskich warunków istniejących wiarygodnych wy­tycznych lub stanowisk wiodących towarzystw na­ukowych, renomowanych instytucji i zespołów ekspertów, w tym European Society for Paedia­tric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), American Academy of Pediatrics (AAP), European Food Safety Authori­ty (EFSA) oraz World Health Organization (WHO).  

Praktycznym elementem Stanowiska jest uproszczony schemat żywienia w pierwszym roku życia zdrowego dziecka.

Stanowisko zostało opublikowane na łamach „Standardów Medycznych. Pediatrii”, „Przeglądu Pediatrycznego” oraz „Medycyny Praktycznej”.


Powrót


Skip to content