Sekcja Endoskopowa

Przewodniczący – dr med. Stanisław Pieczarkowski
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Klinika Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia
ul. Wielicka 265, 30–663 Kraków
mail: stanislaw.pieczarkowski@uj.edu.pl
tel.: 12 333 90 53

Sekretarz – prof. dr hab. med. Marek Woynarowski
Wydział Medyczny i Nauko o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
SZPZOZ Dziekanów Leśny
ul. Marii Konopnickiej 65
05–092 Łomianki
mail: marek.woynarowski@szpitaldziekanow.pl

 


Cele sekcji:

 • Opracowanie i wdrażanie aktualnych zaleceń w endoskopii przewodu pokarmowego u dzieci.
 • Promowanie współpracy między ośrodkami w celu wypracowania optymalnych standardów endoskopii.
 • Informacja o ważnych wydarzeniach naukowych i szkoleniowych
 • Szkolenia endoskopowe w formie warsztatów

 


Przypadki endoskopowe:

Zachęcamy do dokumentowania wykonywanych przez Państwa badań i przesyłania ich do Sekcji Endoskopowej na adres mailowy sekretarza sekcji prof. dr hab. med. Marka Woynarowskiego.

Przypadki będą publikowane na stronie PTGHiŻD. Jeżeli uda się zebrać odpowiednią liczbę dobrze udokumentowanych przypadków, może powstać baza przydatna na egzaminach specjalizacyjnych.
Nadesłane materiały powinny zawierać:

 1. Tytuł
 2. Opis pacjenta (inicjały, płeć wiek)
 3. Opis wskazań do wykonania badania (dolegliwości, objawy, wyniki laboratoryjne itp.).
 4. Dokumentację zdjęciową lub filmową
 5. Opis badania
 6. Komentarz
 7. Dane autora

Liczymy, że każdy z ośrodków prześle przynajmniej 2–3 przypadki w ciągu roku.

Lista opisanych przypadków endoskopowych:

  


Wytyczne:

 


Wydarzenia:

 • Warsztaty endoskopowe Endoscopy on Air odbyły się w formie streamingu w dniu 5 czerwca. Zabiegi miały miejsce na czterech kontynentach, co najmniej w ośmiu czołowych ośrodkach endoskopowych na świecie.

 • Amsterdam Live Endoscopy (14–15 grudnia 2020 r., Amsterdam)
 • 38th Gastroenterology and Endotherapy European Workshop (GEEW) (17–18 czerwca 2020 r., Bruksela).
 • Małopolskie Dni Gastrologii Dziecięcej (22–24 października 2020 r., Kraków), Warsztaty Endoskopowe z bezpośrednią transmisją zabiegów – 24 października 2020 r.
 • Warsaw Live Endoscopy
 • ESGE days 2021 (25–27 marca, forma wirtualna)

 


Sympozja i kongresy:

 


Nadchodzące webinary:

 


Polecane webinary:

Na stronie https://endo-duesseldorf.com w zakładce „Highlights” dostęp do materiałów video z poprzednich sympozjów do 2020 roku, materiały 2021 na razie dostępne tylko dla uczestników po zalogowaniu.

 


Szkolenie w endoskopii:

 • Symulacje endoskopowe. Prowadzona jest rekrutacja na bezpłatne szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi. Szczegóły znajdują się w zakładce „REKRUTACJA DO PROJEKTU” Centrum Szkolenia Podyplomowego.
 • United European Week – kursy edukacyjne on-line, do korzystania z materiałów niezbędna jest bezpłatna rejestracja.
 • Endoscopy Symposium Düsseldorf. Na stronie sympozjum znajduje się zakładka HIGHLIGHTS – archiwum z poprzednich lat, wykłady i zabiegi online.       

 


Przydatne linki:

 


Polecane publikacje:

 


Sprawozdania z działalności:

Skip to content