Sekcja Endoskopowa

Przewodniczący – Dr hab. n. med. Kinga Kowalska-Duplaga
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
e-mail: kinga.kowalska-duplaga@uj.edu.pl

Sekretarz – Prof. Aleksandra Banaszkiewicz
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
e-mail: aleksandra.banaszkiewicz@wum.edu.pl

 


Cele sekcji:

 • Opracowanie i wdrażanie aktualnych zaleceń w endoskopii przewodu pokarmowego u dzieci.
 • Promowanie współpracy między ośrodkami w celu wypracowania optymalnych standardów endoskopii.
 • Informacja o ważnych wydarzeniach naukowych i szkoleniowych
 • Szkolenia endoskopowe w formie warsztatów

 


Przypadki endoskopowe:

Zachęcamy do dokumentowania wykonywanych przez Państwa badań i przesyłania ich do Sekcji Endoskopowej na adres mailowy kinga.kowalska-duplaga@uj.edu.pl.

Przypadki będą publikowane na stronie PTGHiŻD. Jeżeli uda się zebrać odpowiednią liczbę dobrze udokumentowanych przypadków, może powstać baza przydatna na egzaminach specjalizacyjnych.
Nadesłane materiały powinny zawierać:

 1. Tytuł
 2. Opis pacjenta (inicjały, płeć wiek)
 3. Opis wskazań do wykonania badania (dolegliwości, objawy, wyniki laboratoryjne itp.).
 4. Dokumentację zdjęciową lub filmową
 5. Opis badania
 6. Komentarz
 7. Dane autora

Liczymy, że każdy z ośrodków prześle przynajmniej 2–3 przypadki w ciągu roku.

Lista opisanych przypadków endoskopowych:

  


Wytyczne:

 


Wydarzenia:

 • Warsztaty endoskopowe Endoscopy on Air odbyły się w formie streamingu w dniu 5 czerwca. Zabiegi miały miejsce na czterech kontynentach, co najmniej w ośmiu czołowych ośrodkach endoskopowych na świecie.

 • Amsterdam Live Endoscopy (14–15 grudnia 2020 r., Amsterdam)
 • 38th Gastroenterology and Endotherapy European Workshop (GEEW) (17–18 czerwca 2020 r., Bruksela).
 • Małopolskie Dni Gastrologii Dziecięcej (22–24 października 2020 r., Kraków), Warsztaty Endoskopowe z bezpośrednią transmisją zabiegów – 24 października 2020 r.
 • Warsaw Live Endoscopy
 • ESGE days 2021 (25–27 marca, forma wirtualna)

 


Sympozja i kongresy:

 


Nadchodzące webinary:

 


Polecane webinary:

Na stronie https://endo-duesseldorf.com w zakładce „Highlights” dostęp do materiałów video z poprzednich sympozjów do 2020 roku, materiały 2021 na razie dostępne tylko dla uczestników po zalogowaniu.

 


Szkolenie w endoskopii:

 • Symulacje endoskopowe. Prowadzona jest rekrutacja na bezpłatne szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi. Szczegóły znajdują się w zakładce „REKRUTACJA DO PROJEKTU” Centrum Szkolenia Podyplomowego.
 • United European Week – kursy edukacyjne on-line, do korzystania z materiałów niezbędna jest bezpłatna rejestracja.
 • Endoscopy Symposium Düsseldorf. Na stronie sympozjum znajduje się zakładka HIGHLIGHTS – archiwum z poprzednich lat, wykłady i zabiegi online.       

 


Przydatne linki:

 


Polecane publikacje:

 


Sprawozdania z działalności:

Skip to content