Sekcja Nieswoistych Zapaleń Jelit

Przewodnicząca – dr n. med. Katarzyna Korolewska-Bochenek
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 63a , 02-091 Warszawa
katarzyna.bochenek@wum.edu.pl

Sekretarz – dr n. med. Grażyna Mierzwa
Szpital Uniwersytecki nr 2
Poradnia Chorób Jelitowych
ul. K. Ujejskiego 75
85-796 Bydgoszcz 
e-mail: mierzwagrazyna@wp.pl

 


Cele:

Celem Sekcji jest:

 • promowanie współpracy wieloośrodkowej oraz opracowywanie celów badawczych i prowadzenie badań naukowych w zakresie epidemiologii, diagnostyki i leczenia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie projektów naukowych, tworzenia wytycznych i szkolenia lekarzy,
 • upowszechnienie i podnoszenie wiedzy lekarzy różnych specjalności i dietetyków (ze szczególnym uwzględnieniem nieswoistych zapaleń jelit) poprzez organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych,
 • opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży,
 • współudział w tworzeniu programów lekowych oraz aktywność na rzecz dostępności nowoczesnego leczenia dla pacjentów pediatrycznych,
 • współpraca ze środowiskami pacjentów, a w szczególności z Polskim Towarzystwem Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniem Jelita „J-elita” i wspomaganie ich działalności.

 


Historia:

Sekcja ds. Nieswoistych Zapaleń Jelit PTGHiŻD  została utworzona w 2010 roku. Jej pierwszą przewodnicząca została prof. Krystyna Grzybowska. W latach 2010–2014 funkcję przewodniczącej pełniła prof. Barbara Iwańczak, a sekretarzem był dr Tomasz Petrus z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2014 roku do 2018 przewodniczącym sekcji był prof. Jarosław Kierkuś z Kliniki  Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W tym czasie funkcję sekretarza pełniła dr hab. med. Małgorzata Sładek z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2018 roku przewodniczącą sekcji jest prof. Małgorzata Sładek, a sekretarzem prof. Jarosław Kierkuś. Sekcja liczy 39 członków. Przedstawiciele sekcji aktywnie działają w towarzystwach europejskich, w tym w ECCO i ESPEGHAN-nie, gdzie uczestniczą w przygotowaniu wytycznych oraz opracowywaniu i realizacji projektów naukowych. W grudniu 2017 w Krakowie odbyły się 55. Warsztat ECCO, którego  organizatorem był prof. Jarosław Kierkuś. W latach 2015–2018, corocznie Sekcja była organizatorem warsztatów Ped-IBD.

Członkowie Sekcji aktywnie uczestniczą w pracach międzynarodowych towarzystw naukowych. W latach 2004–2015 członkiniami Paediatric IBD Porto Group były dr Katarzyna Bochenek i dr Izabela Łazowska-Przeorek. W latach 2014–2018 prof. Jarosław Kierkuś był przedstawicielem krajowym w ECCO, a w latach 2016–2019 członkiem komitetu pediatrycznego P-ECOO. Od 2018 roku funkcję przedstawiciela krajowego w ECCO pełni prof. Małgorzata Sładek, która od 2005 roku jest również wybieralnym członkiem Paediatric IBD Porto. Wielu członków naszej sekcji uczestniczy w pracach Porto IBD Interest Group.

 


Wytyczne:

 1. de Ridder L., Assa A., Bronsky J., Romano C., Russell R.K., Afzal N.A., Hauer A.C., Knafelz D., Lionetti P., Strisciuglio C., Veres G., Winter H., Wolters V.M., Sładek M., Vulto A.G., Dias J.A.: Paediatric IBD Porto group of ESPGHAN. Use of Biosimilars in Pediatric Inflammatory Bowel Disease: An Updated Position Statement of the Pediatric IBD Porto Group of ESPGHAN, [w:] „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”, 2019 Jan., 68 (1), ss.: 144–153.

 2. Bemelman W.A., Warusavitarne J., Sampietro G.M., Serclova Z., Zmora O., Luglio G., de Buck van Overstraeten A., Burke J.P., Buskens C.J., Colombo F., Dias J.A., Eliakim R., Elosua T., Gecim I.E., Kolacek S., Kierkuś J., Kolho K.L., Lefevre J.H., Millan M., Panis Y., Pinkney T., Russell R.K., Shwaartz C., Vaizey C., Yassin N., D’Hoore A.: ECCO-ESCP Consensus on Surgery for Crohn’s Disease, [w:] „Journal of Crohn’s and Colitis”, 2018, Jan. 5; 12 (1), ss.: 1–16.

 3. Danese S., Fiorino G., Raine T., Ferrante M., Kemp K., Kierkus J., Lakatos P.L., Mantzaris G., van der Woude J., Panes J., Peyrin-Biroulet L.: ECCO Position Statement on the Use of Biosimilars for Inflammatory Bowel Disease-An Update, [w:] „Journal of Crohn’s and Colitis”, 2017, Jan.; 11(1), ss.: 26–34.

 4. Matuszczyk M., Gawecka A., Grzybowska-Chlebowczyk U., Książyk J., Lebensztejn D., Popińska K., Romanowska H., Sładek M., Socha P., Szlagatys-Sidorkiewicz A., Świder M., Toporowska-Kowalska E., Walkowiak J., Kierkuś J.: Polskie wytyczne leczenia żywieniowego w nieswoistych chorobach zapalnych jelit u dzieci. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, [w:] „Standardy Medyczne. Pediatria”, 2017, T. 14, nr 2, ss.: 195–226.

 5. Ruemmele F., Veres G., Kolho K.L., Griffiths A., Levine A., Escher J.C., Amil Dias J., Barabino A., Braegger C.P., Bronsky J., Buderus S., Martín-de-Carpi J., de Ridder L., Fagerberg U.L., Hugot J.P., Kierkuś K., Kolacek S., Koletzko S., Lionetti P., Miele E., Navas López V.M., Paerregaard A., Russell R.K., Serban D.E., Shaoul R., van Rheenen P., Veereman G., Weiss B., Wilson D., Dignass A., Eliakim A., Winter H., Turner D., European Crohn’s and Colitis Organisation, European Society of Pediatric Gastroenterology: Hepatology and Nutrition. Consensus guidelines of ECCO/ ESPGHAN on the medical management of pediatric Crohn’s disease, [w:] „Journal of Crohn’s and Colitis” 2014, Oct.; 8 (10), ss.: 1179–207.

 6. Levine A., Koletzko S., Turner D., Escher J.C., Cucchiara S., de Ridder L., Kolho K.L., Veres G., Russell R.K., Paerregaard A., Buderus S., Greer M.L., Dias J.A., Veereman-Wauters G., Lionetti P., Sładek M., Martin de Carpi J., Staiano A., Ruemmele F.M., Wilson D.C.; European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition: ESPGHAN revised Porto criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents, [w:] „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”, 2014, Jun.; 58 (6), ss.: 795–806.

 


Współpraca i badania:

 

W krajowej i międzynarodowej, współpracy wieloośrodkowej realizowane były badania, których wyniki zostały przedstawione w następujących publikacjach (ostatnie 5 lat): 

 1. Martinelli M., Giugliano F.P., Strisciuglio C., Urbonas V., Serban D.E., Banaszkiewicz A., Assa A., Hojsak I., Lerchova T., Navas-López V.M., Romano C., Sładek M., Veres G., Aloi M., Kucinskiene R., Miele E.: Vaccinations and Immunization Status in Pediatric Inflammatory Bowel Disease: A Multicenter Study From the Pediatric IBD Porto Group of the ESPGHAN, [w:] „Inflammatory Bowel Diseases”, 2020; 26 (9), ss.: 1407–1414.

 2. Levine A., Chanchlani N., Hussey S., Ziv-Baran T., Escher J.C., Amil Dias J., Veres G., Koletzko S., Turner D., Kolho K.L., Paerregaard A., Staiano A., Lionetti P., Nuti F., Sładek M., Shaoul R., Lazowska-Prezeorek I., Martin de Carpi J., Sigall Boneh R., Pfeffer Gik T., Cohen-Dolev N., Russell R.K.: Complicated Disease and Response to Initial Therapy Predicts Early Surgery in Paediatric Crohn’s Disease: Results From the Porto Group GROWTH Study, [w:] „Journal of Crohn’s and Colitis”, 2020, Jan. 1; 14 (1), ss.: 71–77.

 3. Sprockett D., Fischer N., Boneh R.S., Turner D., Kierkuś J., Sładek M., Escher J.C., Wine E., Yerushalmi B., Dias J.A., Shaoul R., Kori M., Snapper S.B., Holmes S., Bousvaros A., Levine A., Relman D.A.: Treatment-Specific Composition of the Gut Microbiota Is Associated With Disease Remission in a Pediatric Crohn’s Disease Cohort, [w:] „Inflammatory Bowel Diseases”, 2019, Nov. 14; 25 (12), ss.: 1927–1938.

 4. Levine A., Kori M., Kierkuś J., Sigall Boneh R., Sładek M., Escher J.C., Wine E., Yerushalmi B., Amil Dias J., Shaoul R., Veereman Wauters G., Boaz M., Abitbol G., Bousvaros A., Turner D.: Azithromycin and metronidazole versus metronidazole-based therapy for the induction of remission in mild to moderate paediatric Crohn’s disease: a randomised controlled trial, [w:] „Gut”, 2019, Feb.; 68 (2), ss.: 239–247.

 5. Doherty G., Katsanos K.H., Burisch J., Allez M., Papamichael K., Stallmach A., Mao R., Berset I.P., Gisbert J.P., Sebastian S., Kierkuś J., Lopetuso L., Szymanska E., Louis E.: European Crohn’s and Colitis Organisation Topical Review on Treatment Withdrawal [’Exit Strategies’] in Inflammatory Bowel Disease, [w:] „Journal of Crohn’s and Colitis”, 2018; 5; 12 (1), ss.: 17–31.

 6. Joosse M.E., Aardoom M.A., Kemos P., Turner D., Wilson D.C., Koletzko S., Martin-de-Carpi J., Fagerberg U.L., Spray C., Tzivinikos C., Sładek M., Shaoul R., Roma-Giannikou E., Bronsky J., Serban D.E., Ruemmele F.M., Garnier-Lengline H., Veres G., Hojsak I., Kolho K.L., Davies I.H., Aloi M., Lionetti P., Hussey S., Veereman G., Braegger C.P., Trindade E., Wewer A.V., Hauer A.C., de Vries A.C.H., Sigall Boneh R., Sarbagili Shabat C., Levine A., de Ridder L.; Paediatric I.B.D.: Porto group of ESPGHAN Malignancy and mortality in paediatric-onset inflammatory bowel disease: a 3-year prospective, multinational study from the paediatric IBD Porto group of ESPGHAN, [w:] „Alimentary Pharmacology & Therapeutics”, 2018, Sep; 48 (5), ss.: 523–537.

 7. Iwańczak B.M., Kierkuś J., Ryżko J., Szczepanik M., Więcek S., Czaja-Bulsa G., Kacperska M., Korczowski B., Maślana J., Iwańczak: Induction and maintenance infliximab therapy in children with moderate to severe ulcerative colitis: Retrospective, multicenter study, [w:] „Advances in Clinical and Experimental Medicine”, 2017, Jan.–Feb.; 26 (1), ss.: 57–61.

 8. Sigall-Boneh R., Levine A., Lomer M., Wierdsma N., Allan P., Fiorino G., Gatti S., Jonkers D., Kierkuś J., Katsanos K.H., Melgar S., Yuksel E.S., Whelan K., Wine E., Gerasimidis K.: Research Gaps in Diet and Nutrition in Inflammatory Bowel Disease. A Topical Review by D-ECCO Working Group [Dietitians of ECCO], [w:]  „Journal of Crohn’s and Colitis”, 2017. Dec. 4; 11 (12), ss.: 1407–1419.

 9. Szychta M., Wiernicka A., Dądalski M., Landowski P., Klincewicz B., Karolewska-Bochenek K., Czaja-Bulsa G., Jarocka-Cyrta E., Korczowski B., Sładek M., Kierkuś J.: Assessment of induction therapy with infliximab in children with moderate to severe ulcerative colitis: a multi-center study., [w:] „Developmental Period Medicine”, 2016; 20 (3), ss.: 205–211.

 10. Dziechciarz P., Horvath A., Kierkuś J.: Efficacy and Safety of Adalimumab for Paediatric Crohn’s Disease: A Systematic Review, [w:] „Journal of Crohn’s and Colitis”, 2016, Oct.; 10 (10), ss.: 1237–44.

 11. Sieczkowska J., Jarzębicka D., Banaszkiewicz A., Plocek A., Gawronska A., Toporowska-Kowalska E., Oracz G., Meglicka M., Kierkuś J.: Switching Between Infliximab Originator and Biosimilar in Paediatric Patients with Inflammatory Bowel Disease. Preliminary Observations, [w:] „Journal of Crohn’s and Colitis”, 2016, Feb.; 10 (2), ss.: 127–132.

 12. Kierkuś J., Iwańczak B., Wegner A., Dadalski M., Grzybowska-Chlebowczyk U., Łazowska I., Maślana J., Toporowska-Kowalska E., Czaja-Bulsa G., Mierzwa G., Korczowski B., Czkwianianc E., Żabka A., Szymańska E., Krzesiek E., Więcek S., Sładek M.: Monotherapy with infliximab versus combination therapy in the maintenance of clinical remission in children with moderate to severe Crohn disease, [w:] „Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”, 2015; 60 (5), ss.: 580–585.

 13. Ostrowski J., Goryca K., Lazowska I., Rogowska A., Paziewska A., Dąbrowska M., Ambrożkiewicz F., Karczmarski J., Balabas A., Kluska A., Piątkowska M., Zeber-Lubecka N., Kulecka M., Habior A., Mikula M., The Polish PBC study Group & The Polish IBD study Group: Common functional alterations identified in blood transcriptome of autoimmune cholestatic liver and inflammatory bowel diseases.

 14. Iwańczak B.M., Ryżko J., Jankowski P., Sładek M., Wasilewska A., Szczepanik M., Sienkiewicz E., Szaflarska-Popławska A., Więcek S., Czaja-Bulsa G., Korczowski B., Maślana J., Iwańczak F., Kacperska M.: Evaluation of the infliximab therapy of severe form of pediatric Crohn’s disease in Poland: Retrospective, multicenter studies.

 15. Ostrowski J., Paziewska A., Lazowska I., Ambrozkiewicz F., Goryca K., Kulecka M., Rawa T., Karczmarski J., Dabrowska M., Zeber-Lubecka N., Tomecki R., Kluska A., Balabas A., Piatkowska M., Paczkowska K., Kierkus J., Socha P., Lodyga M., Rydzewska G., Klopocka M., Mierzwa G., Iwańczak B., Krzesiek E., Bak-Drabik K., Walkowiak J., Klincewicz B., Radwan P., Grzybowska-Chlebowczyk U., Landowski P., Jankowska A., Korczowski B., Starzynska T., Albrecht P., Mikula M.: Genetic architecture differences between pediatric and adult-onset inflammatory bowel diseases in the Polish population.

 16. Iwańczak B.M., Ryżko J., Jankowski P., Sładek M., Wasilewska A., Szczepanik M., Sienkiewicz E., Szaflarska-Popławska A., Więcek S., Kwiecień J., Korczowski B., Maślana J.: Induction and Maintenance Infliximab Therapy for the Treatment of Crohn’s Disease with Perianal Fistulas in Children: Retrospective, Multicenter Study.

 17. Joosse M. E., Aardoom M. A., Kemos P., Turner D., Wilson D.C., Koletzko S., Martin-de-Carpi J., Fagerberg U.L., Spray C., Tzivinikos C., Sładek M., Shaoul R., Roma-Giannikou E., Bronsky J., Serban D.E., F.M. Ruemmele, Garnier-Lengline H., Veres G., Hojsak I., Kolho L., Davies I.H., Aloi M., Lionetti P., Hussey S., Veereman G., Braegger C.P., Trindade E., Wewer A.V., Hauer A.C., de Vries A.C.H., Sigall Boneh R., Sarbagili Shabat C., Levine A., de Ridder L., on behalf of the Paediatric IBD Porto group of ESPGHAN: Malignancy and mortality in paediatric‐onset inflammatory bowel disease: a 3‐year prospective, multinational study from the paediatric IBD Porto group of ESPGHAN.

 18. Pituch-Zdanowska A., Banaszkiewicz A., Dziekiewicz M., Łazowska-Przeorek I., Gawrońska A., Kowalska-Duplaga K., Iwańczak B., Klincewicz B., Grzybowska-Chlebowczyk U., Walkowiak J., Albrecht P.: Overweight and obesity in children with newly diagnosed inflammatory bowel disease.

 19. Ostrowski J., Dąbrowska M., Lazowska I., Paziewska A., Balabas A., Kluska A., Kulecka M., Karczmarski J., Ambrozkiewicz F., Piątkowska M., Goryca K., Zeber-Lubecka N., Kierkuś J., Socha P., Lodyga M., Klopocka M., Iwańczak B., Bak-Drabik K., Walkowiak J., Radwan P., Grzybowska-Chlebowczyk U., Korczowski B., Starzynska T., Mikula M.: Redefining the Practical Utility of Blood Transcriptome Biomarkers in Inflammatory Bowel Diseases.

 


Rekomendacje:
 

 1. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. 
 2. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care—An Evidence-based Guideline From European Crohn’s and Colitis Organization and European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. 
 3. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 2: Acute Severe Colitis—An Evidence-based Consensus Guideline From the European Crohn’s and Colitis Organization and the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.
 4. Consensus guidelines of ECCO/ESPGHAN on the medical management of pediatric Crohn’s disease.
 5. ECCO Position Statement on the Use of Biosimilars for Inflammatory Bowel Disease – An Update.
 6. ECCO-ESCP Consensus on Surgery for Crohn’s Disease.
 7. Use of Biosimilars in Pediatric Inflammatory Bowel Disease: An Updated Position Statement of the Pediatric IBD Porto Group of ESPGHAN.
 8. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents.  
 9. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care—An Evidence-based Guideline From European Crohn’s and Colitis Organization and European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.  
 10. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 2: Acute Severe Colitis—An Evidence-based Consensus Guideline From the European Crohn’s and Colitis Organization and the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.  

  


Przydatne linki:

 


Wydarzenia:

 


Sprawozdania z działalności:

Skip to content