Sekcja Alergii Pokarmowej

Przewodnicząca – Dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Wydział Lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
Ul Żołnierska 18A
10-561 Olsztyn
mail: elzbieta.jarocka@uwm.edu.pl

Sekretarz Dr hab. n. med. Andrea Horvath
Klinika Pediatrii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02–091 Warszawa
mail: andrea.hania@gmail.com

 


Cele Sekcji:

Celem Sekcji Alergii Pokarmowej jest aktualizacja i rozpowszechnianie standardów  dotyczących zasad rozpoznawania, diagnostyki i leczenia alergii na pokarmy u dzieci i młodzieży.

 


Historia:

Sekcja Alergii Pokarmowej została utworzona w 1998 roku. Jej pierwszą przewodniczącą była prof. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, a następnie w okresie od 2002 do 2004 roku przewodniczyła jej prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska.

W latach 20042012 funkcję przewodniczącego  Sekcji pełnił prof. Maciej Kaczmarski, kierownik Kliniki Pediatrii, Gastrologii i Alergologii Dziecięcej Białostockiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a następnie  Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Profesor Kaczmarski był pionierem diagnostyki i leczenia alergii pokarmowej w Polsce. Funkcję sekretarza pełniła dr. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta.

W latach 20122016 przewodniczącą sekcji została dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta z Kliniki Pediatrii, Gastrologii i Alergologii Dziecięcej Białostockiego Uniwersytetu Medycznego. Funkcję sekretarza pełniła dr hab. Andrea Horvath z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 roku przewodnicząca sekcji jest dr hab. med. Andrea Horvath z Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast funkcję sekretarza pełni dr hab. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM, Kierownik  Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 


Wytyczne:

 1. Cyrta-Jarocka E., Nowak-Węgrzyn A., Ruszczyński M., Zawadzka-Krajewska A., Krauze A., Dziechciarz P., Cudowska B., Szajewska H., Socha P., Kaczmarski M., Horvath A.: Doustne próby prowokacji w diagnostyce alergii na białka mleka krowiego. Stanowisko Grupy Roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD); [w:] Standardy Medyczne”, 12 (4) 2015, ss.: 501516.

 2. Cudowska B., Węgrzyn-Nowak B.A., Cyrta-Jarocka E., Horvath A., Zawadzka-Krajewska A., Krauze A., Dziechciarz P., Szajewska H., Ruszczyński M., Socha P., Kaczmarski M.: Anafilaksja u niemowląt i małych dzieci – zasady postępowania. Stanowisko Grupy Roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD; [w:]Standardy Medyczne. Pediatria”, 12 (4) 2015, ss.: 518524.

 3. Horvath A., Krawiec M., Jarocka-Cyrta E., Zawadzka-Krajewska A., Rachtan-Janicka J., Zakościelny K., Dziechciarz P.: Wywiad żywieniowy ukierunkowany na alergię polska wersja ankiety Europejskiej Akademii Alergologii Immunologii Klinicznej; [w:]Standardy Medyczne”, 2018,  ss.: 15, 2545. 
   
 4. Kulus M., Bręborowicz A., Zawadzka-Krajewska A., Narbutt J., Kaszuba A., Czerwionka-Szaflarska M., Jackowska T., Jarocka-Cyrta E., Horvath A.: Rola hydrolizatów białek mleka krowiego i mieszanek aminokwasowych w profilaktyce i leczeniu atopowego zapalenia skóry u niemowląt i młodszych dzieci – stanowisko grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Sekcji Alergii Pokarmowej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; [w:] Standardy Medyczne. Pediatria”, 16 (5) 2019, ss.: 573583.
     
 5. Szajewska H., Horvath A., Błażowski Ł., Cukrowska B., Czerwionka-Szaflarska M., Feleszko W., Jackowska T., Jarocka-Cyrta E., Kurzawa R.: Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu – stanowisko grupy ekspertów, [w:] „Standardy Medyczne Pediatria” 2020, 17 (6), ss. 733–735.
    
 6. Szajewska H., Horvath A., Błażowski Ł., Cukrowska B., Feleszko W., Jarocka-Cyrta E., Kurzawa R.: Rola modyfikacji mikrobioty w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu, [w:] „Standardy Medyczne Pediatria” 2020, 17 (6), 737–751.
    
 7. Czerwiona-Szaflarska M., Jackowska T., Horvath A., Jarocka-Cyrta E., Kuchar E., Krauze A., Kurzawa R.: Alergia na pokarmy u dzieci w czasie pandemii SARS-CoV-2 – stanowisko ekspertów dotyczące świadczenia usług medycznych, [w:] „Standardy Medyczne. Pediatria” 2021, t. 18, DOT:10.17444/SMP2021.18.06, ss.: 7–9..

 


Współpraca i badania:

 1. W kwietniu 2019 roku zostały opublikowane zalecenia dotyczące roli hydrolizatów białkowych i mieszanek aminokwasowych w profilaktyce i leczeniu atopowego zapalenia skóry (patrz: Wytyczne, pkt. 4).

 2. Ogólnopolskie badanie ankietowe przeprowadzone od marca do kwietnia 2020 roku dotyczące diagnostyki i leczenia alergii pokarmowej u niemowląt i dzieci w Polsce:  
  •  uzyskano zwrot ankiet od 600 lekarzy
  •  planowane powtórzenie badania: maj 2020 – Diagnostyka i leczenie alergii w dobie pandemii Covid-19

 


Wydarzenia:

 1. Ogólnopolska (cykliczna – trzecia edycja) konferencja dla lekarzy zajmujących się pacjentami z alergią na pokarmy: „Alergia na pokarmy u dzieci. Nowe wyzwania w diagnostyce i leczeniu”, Siła / Tomaszkowo 24–25 maja 2019 r. VI edycja konferencji – maj 2021, Tomaszkowo.

 2. Udział w Jubileuszowym XXV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego „Postępy w Alergologii i Pneumonologii”, Kraków 6–8 listopada 2020 r. Sesja alergii na pokarmy: „Marsz alergiczny – kiszki też marsza grają – nowe koncepcje, nowe możliwości, nowe nadzieje”.

 3. Ogólnopolska konferencja poświęcona alergii pokarmowej – Gdańsk, 07 września 2020 r. – spotkanie przed międzynarodową Konferencją „Allergy Day.

 


Aktywność: 

 1. W roku 2019 dwukrotnie jako sekcja występowaliśmy z petycją do MZ i NFZ w sprawie zmiany refundacji dot. hydrolizatów i aminokwasów oraz wynikających z tego kar nakładanych na lekarzy.

 2. W czerwcu 2019 – udział w debacie dotyczącej polityki zdrowotnej dzieci z alergią – panel dyskusyjny ekspertów „Alergia na mleko – przejściowy problem okresu niemowlęcego czy zapowiedź kolejnych chorób”. Sprawozdanie jest dostępne na stronie Medycyny Praktycznej  oraz w „Standardach Medycznych” (Czerwionka-Szaflarska M., Horvath A., Albrecht P., Bartuzi Z., Kurzawa Z., Gyrczuk E.: Alergia na mleko – przejściowy problem okresu niemowlęcego czy zapowiedź kolejnych chorób?, „Standardy Medyczne. Pediatria”, 2019, 5).

 


Sprawozdania z działalności:

Skip to content